Eerlijk Alternatief

Veiligheid

Is het veilig in Pijnacker-Nootdorp?

Voor Eerlijk Alternatief staat een veilig gevoel in de gemeente Pijnacker-Nootdorp hoog op de prioriteitenlijst.

Uitingen van geweld, diefstal, vernielzucht en het dealen van hard- en softdrugs dienen hard te worden aangepakt.

Preventie van criminaliteit of overlast vindt Eerlijk Alternatief van het grootste belang. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg dat jongeren ergens terecht kunnen zodat zij niet op straat gaan hangen en zorg voor een beleid gericht op het voorkomen van alcohol- of drugsmisbruik.

Een daadwerkelijke oplossing zal altijd liggen in een combinatie van preventie én het streng optreden tegen opgetreden of dreiging van criminaliteit. Meer toezicht op straat (BOA’s), cameratoezicht waar nuttig en nodig en lik-op-stuk beleid.

Onlosmakelijk verbonden met een groot veiligheidsgevoel is de netheid van de leefomgeving. Rommelig groen, verpaupering door overvolle vuilnisbakken, zwerfafval of het dumpen van afval naast de containers; het draagt allemaal niet bij aan een veilig gevoel. De wijkagent moet beter zichtbaar en toegankelijk worden en worden ondersteund door BOA’s. Wij sturen aan op een nog nauwere samenwerking van politie, jeugdwerk, scholen, verenigingen, beveiligingsbedrijven en de horeca.

Eerlijk Alternatief is tegen de vestiging van een Coffeeshop in onze gemeente.

Cameratoezicht

Wij pleiten voor cameratoezicht op die plaatsen waar meerdere incidenten hebben plaatsgevonden. Maar ook mobiel cameratoezicht op de zogenoemde ‘vandalismeroutes’ zoals de Emmastraat in Pijnacker verdient meer aandacht.

Lik-op-stuk

Eerlijk Alternatief pleit voor lik op stuk beleid. HALT-straffen moeten zo snel mogelijk worden toegepast en met een link naar het strafbaar feit (bij bv graffiti een muur schoonmaken, bij afval gooien op straat een dag schoonmaken etc).

Bezuinigingen VRH

De brandweer moest fors bezuinigen Eerlijk Alternatief was en is hier op tegen. De bezuinigingen zijn helaas doorgevoerd en Eerlijk Alternatief houdt het nu scherp in de gaten en zal vragen blijven stellen omdat de veiligheid niet in het geding mag komen. Denk hierbij aan aanrijtijden en bemensing van brandweerposten en ambulances. Eerlijk Alternatief vindt het belangrijk dat er een veilig werkklimaat is voor de hulpverleners. Het is soms balanceren op een dun koordje.

We zijn blij dat de politiepost blijft, maar zijn voorstander van een eigen ambulancepost en betere openingstijden van het politiebureau. Het moet te allen tijde mogelijk zijn om naast een digitale aangifte langs te kunnen komen, op afspraak, op het bureau.

Veilig gevoel

Eerlijk Alternatief stelt de inwoner centraal, juist daar waar het gaat om veiligheid. Het beleid van deze gemeente moet erop gericht zijn om slachtofferschap te voorkomen. Slachtoffers van een woninginbraak, overval of straatroof kunnen jaren later hier nog psychisch last van hebben. Dat geldt ook voor ondernemers, denk hierbij aan de gevolgen van een bedrijfsinbraak of winkeldiefstal. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof, overvallen, plof- en ramkraken en mobiel banditisme) is niet alleen een prioriteit voor Eerlijk Alternatief, maar ook voor de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. De wijkagent moet veel zichtbaarder zijn en er kan nog meer met de partners worden samengewerkt om tot een groter gevoel van veiligheid te komen.

Cybercrime

Cybercrime is niet alleen voor de politie, maar ook voor Eerlijk Alternatief een belangrijk speerpunt. Meer en meer criminaliteit speelt zich online af. Eerlijk Alternatief vindt dat burgers in eerste instantie zichzelf hiertegen moeten kunnen bewapenen, maar zal altijd oplettend zijn in het raadsdebat als deze onderwerpen ter sprake komen of als er wijzigingen in de aanpak lokaal moeten worden aangebracht. Er zijn al veel landelijke campagnes, zoals ‘Hang op’ en ‘Klik weg’ en ‘Bel de Bank’. Klik hier voor meer informatie: https://www.politie.nl/themas/cybercrime.html.

Integrale wijkscan

Een integrale wijkscan voor alle wijken van Pijnacker-Nootdorp kan een goed hulpmiddel zijn. Samen met de gemeente en de politie één totale scan van de wijk maken. Eerlijk Alternatief wil ook dat de focus gelegd wordt op hotspots en wil af van ad hoc beleid. Naast HALT-straffen wil Eerlijk Alternatief ook aandacht voor de jongeren onder de twaalf jaar. Het is van groot belang om een criminele carrière in een vroeg stadium te stoppen.

Zelf meehelpen

Maar Eerlijk Alternatief is ook van mening dat inwoners veel zelf kunnen doen. Wij zijn per slot van rekening zelf primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en spullen. Ja, natuurlijk heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, maar het begint wel bij onszelf. Kijk maar eens op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Feit blijft, voorkomen is beter dan opsporen achteraf en ook veel succesvoller in het terugdringen van criminaliteit. Ook een site als stopheling.nl kan helpen, dan weet je wat je koopt.

Eerlijk Alternatief pleit voor het stimuleren van dergelijke initiatieven en het vergroten van de bewustwording. Natuurlijk is het nemen van preventieve maatregelen bij veel inwoners al bekend. Samen doen is samen veilig!

Uitvalswegen

Maar er zijn natuurlijk ook nadelen voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is door zijn goede infrastructuur (Randstadrail, naast de snelweg, goede verbindingen naar omliggende gemeenten, fietstunnels, tram- en busverbindingen) en ligging een prooi voor rondtrekkende criminelen. Eerlijk Alternatief wil kijken naar de mogelijkheden van de ANPR (kentekenscan). En natuurlijk het stimuleren van de lokale politie om ook hier alert op te zijn.

Radicalisering

Tegengaan van radicalisering is van groot belang voor Eerlijk Alternatief. In onze gemeente is geen plek voor individuen en organisaties die ervoor zorgen dat jongeren radicaliseren, op wat voor grond dan ook. We zijn en worden geen voedingsbodem voor de rekrutering van toekomstige terroristen.