Eerlijk Alternatief

Schuldhulpverlening en werkloosheid

Waar kan ik op rekenen als ik in de problemen kom?

Eerlijk Alternatief kiest niet voor louter financiële ondersteuning zonder eerst de dieper gelegen oorzaken te bespreken en proberen weg te nemen. Inwoners met financiële problemen hebben alleen baat bij structurele hulp. Daarom willen wij (sollicitatie-)cursussen aanbieden en hulp beschikbaar stellen bij het budgetteren. Ook dit zal voor een deel door vrijwilligers gedaan moeten gaan worden want ook de budgetten voor dit soort werk zullen krapper worden. Daar is al een behoorlijke slag mee gemaakt, maar het kan nog altijd beter, laat ons meldpunt ‘Zorg om Zorg’ zien.

(Jeugd)werkloosheid

Werkloosheid is altijd zorgelijk. Vooral de jeugdwerkloosheid is een actueel probleem. Vroegtijdige schoolverlaters verkleinen hun kansen op werk en werkervaring. Voor deze groep moeten structurele oplossingen komen. Informatie, begeleiding en kansen die samen met het bedrijfsleven en scholen gevonden moeten gaan worden. Het doel moet zijn dat eenieder een startkwalificatie moet kunnen halen en werkervaring op moet kunnen doen. Het is een groep jongeren die slecht in beeld is, maar extra veel aandacht verdient.

MBO/VMBO-opleiding

Eerlijk Alternatief heeft al eerder gesprekken gevoerd met enkele beroepsopleidingen om te kijken naar mogelijkheden om Middelbaar Beroepsonderwijs te kunnen vestigen binnen de gemeentegrenzen. Eerlijk Alternatief ziet samen met deze scholen kansen om een gerichte tuinbouw- of technische opleiding te kunnen starten. Als gemeente willen wij dit ondersteunen, maar het is aan de scholen om deze handschoen ook daadwerkelijk op te pakken.

Voor wat betreft het vestigen van een VMBO-school binnen de gemeente is Eerlijk Alternatief voorstander, maar wel onder strakke voorwaarden;

Zo moet er een goede locatie gevonden worden, de dependancelocatie in Nootdorp voor het Lucas Onderwijs was dit niet.

Er aantoonbaar is gemaakt dat er een overschot aan VMBO-leerlingen is die anders niet geplaatst kunnen worden, dit in samenspraak met andere scholen in zowel Lansingerland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg en Rijswijk. Daarnaast moet gekeken worden welk profiel aanvullend of versterkend is in deze regio. Alleen maar opleiden voor winkelpersoneel in Den Haag kan niet de bedoeling zijn. Er dient vooral gekeken te worden naar de profielen, Groen, Transport, ICT (procestechnologie) en Techniek.

Werkervaring

Vrijwilligerswerk is een goede manier om aan werkervaring te komen, maar Eerlijk Alternatief is tegen gedwongen werkzaamheden in de zorg. Dit kan als tegenprestatie voor een uitkering, maar dan wel als de kandidaat zelf ook in de zorg deze tegenprestatie wil vervullen.

Eerlijk Alternatief wil dat er een buddynetwerk voor jeugdige werkelozen opgezet wordt. Hierbij neemt een ervaren manager een jeugdige onder zijn of haar hoede als een soort mentor en stimuleert en helpt deze jongere. De gemeente kan dit netwerk faciliteren of een begin met de opzet maken.