Eerlijk Alternatief

Mobiliteit

Kan ik hier veilig fietsen en kom ik niet in de file?

Eerlijk Alternatief pleit voor het veiliger maken van wegen door middel van snelheidsbeperkende maatregelen, gescheiden fietspaden en controles. Vooral de wegen die geen doorgaande weg meer zijn zoals de Oudeweg in Nootdorp, maar waar de snelheid van de verkeersdeelnemers nog steeds niet aan banden is gelegd, baart zorgen. We pleiten dan ook voor een 30-kilometer zone daar waar het kan als auto’s echt te gast zijn in de straat. In een 30-kilometer gebied moeten snelheidsbeperkende maatregelen komen, maar niet in de vorm van nog meer drempels. Bij de keuze voor die maatregelen moet er wel altijd rekening mee worden gehouden dat de aanrijtijd van hulpdiensten niet wordt verlengd. Hier telt elke seconde.

Bollard

Wij hebben geconstateerd dat het tijdelijk afsluiten van een route door middel van een bollard niet effectief is voor de veiligheid en milieu. Men rijdt buiten deze tijden weer te snel over deze wegen of men rijdt snel achter een pasjeshouder aan. Bovendien leidt het plaatsen van een bollard elders tot files vanwege het omrijden. Met negatieve gevolgen voor het milieu.

We pleiten er voor om op de Nieuwkoopseweg vrachtwagens die op Heron moeten zijn te weren. De weg is hier te zwak voor. Zij moeten Heron aanrijden via de A12. Dit kan door de bollard te verplaatsen zodat alleen vrachtwagens met een bestemmingspasje er doorheen kunnen.

De afgelopen jaren waren diverse wegen in de gemeente tegelijkertijd afgesloten. Wij willen een betere afstemming met de provincie en het Hoogheemraadschap, zodat dit niet meer voorkomt.

Veiligheid fietsers

Het aanleggen van goede fietspaden en het onderhoud daarvan vindt Eerlijk Alternatief belangrijk. De inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om de fiets te verkiezen boven de auto.

Eerlijk Alternatief wil het fietsgebruik bevorderen door snelle en veilige fietsverbindingen tot stand te brengen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Natuurlijk mogen op drukke plaatsen voldoende en kwalitatief goede (bewaakte) fietsenstallingen niet ontbreken.

Wij zullen ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. De vele ongelukken op de rotondes waarbij vaak fietsers betrokken zijn vraagt om een heroverweging van de voorrangsregels op rotondes.

Geen asfalt

De komende periode hoeven er wat Eerlijk Alternatief betreft, geen grote doorgaande wegen aangelegd te worden. Daar is geen geld voor en geen grote noodzaak. Zeker niet als het ten koste gaat van het weinige groen zoals de Balijbos.

Files

Wij maken ons zorgen over het dichtslibben van het dorp door de nieuwe woonwijken die nog gerealiseerd moeten worden (heeft voornamelijk gevolgen voor de Klapwijkseweg, Vlielandseweg en de Oost/Westlaan ) en de daardoor langere aanrijtijden van ambulances en brandweer. Hier telt elke seconde! De nieuwe woonwijken, zoals Ackerswoude, brengen veel verkeersbewegingen op gang. Eerlijk Alternatief vindt dat in de huidige plannen onvoldoende rekening is gehouden met de capaciteit van de wegen en de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Eerlijk Alternatief heeft dit aan kunnen tonen via een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek over Ackerswoude. Er moet opnieuw gekeken worden naar de ontsluiting van deze wegen en we blijven pleiten voor een eigen ambulancepost.

N470

Wat ook een aandachtspunt is en blijft is de veiligheid op de N470. Het komt te vaak voor dat daar onverklaarbare en vooral ernstige ongelukken plaatsvinden. Is het de weg of is het het gedrag van de weggebruiker? We pleiten voor een onderzoek en daaruit voortvloeiende maatregelen zoals snelheidsbeperkende maatregelen, flitsers en het plaatsen van een vangrail. De N470 valt overigens onder de provincie maar wij kunnen hier wel blijvend de aandacht voor vragen.

Randstadrail

Uit onderzoek blijkt dat een lage geluidswal (ongeveer 1 meter hoog) voldoende is om omwonende te beschermen tegen geluidsoverlast. Als die overlast gedempt kan worden kan de RR ook in de nacht gaan rijden. Dit is niet alleen fijn voor “stappende” mensen maar ook fijn voor mensen die tussen Rotterdam en Den Haag werken. De RR zal sowieso in de (verre) toekomst alleen vaker gaan rijden. De rekening willen wij in beginsel bij de metropool leggen. De Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, vroeger het Stadsgewest Haaglanden is de autoriteit op het gebied van het openbaar vervoer in de regio.

Toegankelijkheid

Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen moeten openbare gelegenheden, zoals winkels, gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Vooral ook voor hen die minder goed ter been zijn, dient het trottoir in goede conditie en voldoende breed te zijn en routes veilig zijn.

In de winkelcentra in Nootdorp en Pijnacker moet een openbaar toilet komen.

De regiotaxi voldoet al jaren niet aan de norm. Het regent klachten van mensen die veel te laat of niet opgehaald worden. Wij vinden dat er vanuit de samenwerkende gemeentes een vuist gemaakt moet worden richting de regiotaxi.

Parkeren

Met het oog op de gezondheid en het milieu zou Eerlijk Alternatief graag zien dat mensen gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Initiatieven die het gebruik van de fiets bevorderen of het verbetering aanbrengen in het openbaar vervoer zullen wij steunen.

Maar het gebruik van de auto nemen wij als een gegeven. Voor sommige mensen is de fiets of het openbaar vervoer als gevolg van sociale of fysieke omstandigheden niet eens een Alternatief en zijn zij aangewezen op de auto.

De toegenomen mobiliteit resulteert in meer auto’s. Deze moeten ook ergens geparkeerd worden. Bij nieuwbouwplannen zullen wij er op letten dat mogelijk op eigen terrein geparkeerd kan worden en dat vastgehouden wordt aan ten minste de parkeernorm. Bestaande parkeerplaatsen kunnen alleen in overleg met de direct omwonenden anders worden gebruikt.

Eerlijk Alternatief wil dat mindervaliden, die afhankelijk zijn van de auto, gratis kunnen parkeren. Deze doelgroep heeft vaak geen keus.

Digitale snelweg

Een aantal “buitengebieden” hebben een fatsoenlijke internetverbindingen. Wij vinden dat in deze tijd onacceptabel. Van jong tot oud heeft tegenwoordig een goede digitale lijn nodig. De gemeente moet ook deze gebieden tegemoetkomen.