Eerlijk Alternatief

Milieu

Pijnacker-Nootdorp heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Eerlijk Alternatief staat achter dit uitgangspunt. Wij zijn het aan de generaties na ons verplicht om op milieugebied stappen te zetten.

Inwoners nemen zelf het uitgangspunt “een beter milieu begint bij jezelf” ter harte. Zij plaatsen zonnecellen op het dak, vergroenen hun tuin en scheiden het afval.

Dergelijk initiatieven moet de gemeente door voorlichting en informatie stimuleren en ondersteunen.

De gemeente zelf moet hierin het goede voorbeeld geven door op openbare gebouwen zonnepanelen en/of groene daken te plaatsen en bijvoorbeeld over te gaan op duurzame straatverlichting (bewegingsdetectie).

Eerlijk Alternatief ondersteunt de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Wij geven de voorkeur aan zonne-energie en bodemenergie boven windenergie. Windturbines vinden wij niet passen in onze gemeente. Een uitzondering zou kunnen zijn een kleine windturbine bij een privébedrijf of op een bedrijventerrein.

Energietransitie en verkoop Eneco-aandelen

Natuurlijk moeten we goed in de gaten houden dat de energietransitie goed wordt uitgevoerd. Elke energiemaatschappij heeft hier een verantwoordelijkheid in. De verkoop van Eneco-aandelen zien wij als noodzakelijk. Gemeentes hebben geen eigendomspositie nodig in een energiebedrijf om de energietransitie in goede banen te leiden.

Nieuwbouw moet zoveel als mogelijk gasloos worden opgeleverd en aangesloten zijn op het bodemenergienetwerk en zoveel mogelijk al voorzien zijn van zonnecellen en/of groene daken.

Initiatieven om bestaande woningen energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door verbetering van de isolatie, wordt ondersteund.

Wij leven in een wegwerpmaatschappij. Eerlijk Alternatief is daar geen voorstander van.