Eerlijk Alternatief

Leefbaarheid

Blijft het fijn om hier te wonen?

Mensen willen graag in een schone en veilige omgeving wonen. Zij zijn daar samen met de gemeente verantwoordelijk voor. Wij pleiten voor ondersteuning door de gemeente van initiatieven van burgers in plaats van het verplicht opzetten van bewonersverenigingen. Verheugend is de inspraakmogelijkheid die, vooral jonge, inwoners krijgen om de speelplekken opnieuw in te richten in relatie met de veranderende demografie in wijken. Ook de spreekuren die de wijkmanagers houden in hun dorpskern vinden wij een vooruitgang daar waar het gaat om in gesprek te gaan over de leefbaarheid. Dit uitnodigende beleid om inwoners mee te laten denken willen we nog veel vaker en intenser terugzien de komende raadsperiode.

(Grof)Vuil

Eerlijk Alternatief wil bekijken of het 1 x per maand ophalen van grofvuil een optie is. ‘Vroeger’ struinden mensen de wijk af om te bekijken of er iets voor hen bijzat. Een tweede leven gun je elk meubelstuk. Voor nu zien wij dat er steeds vaker Grof Vuil gedumpt wordt. Dit is niet alleen onwenselijk maar zorgt ook voor onveiligheid. Daarnaast is het asociaal om je stinkende matras te dumpen naast een afvalcontainer.

Eerlijk Alternatief vindt dat ‘dumpers’ achterhaald moeten worden en beboet moeten worden. Eerlijk Alternatief is zeer ontevreden over Avalex. In de toekomst krijgen ondergrondse containers een chip zodat duidelijk wordt wanneer een bak bijna vol is zodat Avalex op tijd deze bakken kunnen legen. Inmiddels zijn er honderden vragen gesteld maar wij zien onvoldoende verbetering.

Wijktoezicht

Een mooi initiatief vinden wij het opgezette wijktoezicht. Het heeft geresulteerd in lagere inbraakcijfers en het besef dat mensen zelf iets kunnen doen aan de veiligheid van hun eigen leefomgeving. Daarom pleiten we ook voor het samenvoegen van alle wijkgerichte schouwen en onderzoeken, in een integrale scan waarin ook de politie een rol speelt. De whatsappgroepen hebben een vlucht genomen en daar wij ontzettend blij mee. Eerlijk Alternatief pleit wel voor een periodieke evaluatie met de wijkagenten, wijkmanagers en beheerders van deze groepen om verbeteringen mogelijk te kunnen maken op basis van de signalen die dan gedeeld worden.

Ergernissen aanpakken en handhaven

Uit de wijkschouwen blijkt dat relatief kleine overtredingen leidt tot grote ergernissen. Dit maakt dat men niet meer prettig in zijn eigen omgeving woont. Te denken valt hierbij aan hondenpoep, fout parkeren, overhangende takken en zwerfvuil.

Natuurlijk zou het mooi zijn als burgers elkaar hierop aanspreken en het onderling oplossen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Niet iedereen kan of durft dat. Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente hierbij niet moet wegkijken en het initiatief altijd bij de burgers moet laten. De overheid heeft hierin de taak. Wat ons betreft mogen bijvoorbeeld BOA’s hierin een grotere rol krijgen om signalerend en handhavend op te treden.

Vuurwerk

Eerlijk Alternatief betreurt de ongelukken die er gebeuren met vuurwerk en de overlast en schade die het veroorzaakt. Toch wil Eerlijk Alternatief het afsteken door vuurwerk door particulieren niet verbieden. Wel moeten er vuurwerkvrije-zones op kwetsbare plekken zijn, zoals bij verzorgingshuizen, scholen en maneges. Verder pleit Eerlijk Alternatief er voor om het tijdvak waarin vuurwerk mag worden afgestoken te beperken bijvoorbeeld van 22.00 uur tot 02.00 uur.

Op de naleving van de tijden moet harder worden ingezet. Daarnaast vinden wij dat er goed gehandhaafd moet worden op illegaal vuurwerk. De schade moeten wij verhalen op vandalen.

Meedenken

Over het algemeen wordt de leefbaarheid hoog gewaardeerd in Pijnacker-Nootdorp, dat vinden wij een compliment waard, maar het kan altijd beter. Daarom is Eerlijk Alternatief ook zo geïnteresseerd in uw mening en uw ideeën. Ideeën hoeven niet altijd meer te kosten. Vaak is een simpele aanpassing voldoende om de leefbaarheid te verbeteren. Deel ze met ons en we kijken of we deze als initiatiefvoorstel in kunnen brengen in de gemeenteraad. Wij zijn er voor u. ‘Vraag het Hanneke’ zal dan ook niet alleen deel uitmaken van deze campagne, maar in navolging van het Meldpunt ‘Zorg om Zorg’ breder ingezet gaan worden. Contact zoeken met een raadslid is toch vaak makkelijker dan met een instantie als een logge gemeente.

Referendum

Eerlijk Alternatief vindt dat er altijd serieus gekeken moet worden naar de mening van de burgers en dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden deze mening gepeild moet worden. Eerlijk Alternatief ziet -afhankelijk van het onderwerp- kansen voor een raadgevend referendum.

Opvang wilde dieren

Naast mensen wonen er ook veel dieren binnen onze gemeentegrenzen. Eerlijk Alternatief vindt dat het een uiting van beschaving is om oog te hebben voor dierenwelzijn, of het nu gaat om gezelschapsdieren of om ‘wilde’ dieren.

De eigenaren van dieren zijn verantwoordelijk voor hun dieren, ook als deze dieren ziek worden of slachtoffer worden van een ongeluk.

Er zijn binnen onze gemeente ook veel dieren die in het wild leven (vogels, egels etc). De opvang van zieke of gewonde wilde dieren is niet wettelijk geregeld.

Eerlijk Alternatief pleit ervoor dat er ook voor deze dieren wordt gezorgd als zij dit nodig hebben.