Eerlijk Alternatief

Integriteit

Kan ik vertrouwen op de politiek?

Eerlijk Alternatief heeft niet voor niks Eerlijk in de naam gezet. Integriteit staat bij ons hoog op de politieke agenda. Eerlijk Alternatief is Eerlijk, betrouwbaar en gebruikt haar morele kompas. Integriteit betekent voor ons verantwoordelijkheid nemen, openheid, transparantie en dialoog. Een integere beslissing kenmerkt zich doordat de effecten van een beslissing goed uitpakken voor het geheel en niet ten koste gaan van mens, dier, milieu en natuur. Dit verwachten wij dan ook van al onze politieke collega’s en zullen hen, indien nodig, hier ook op aan durven spreken.