Eerlijk Alternatief

Groen, water en recreatie

Het groen blijft toch wel behouden?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente. Dit is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier en het welbevinden. Op deze groene omgeving moeten we zuinig zijn.

Inzet is om het groen dat we nu hebben te behouden of zelfs uit te breiden. Het plaatsmaken van groen voor bijvoorbeeld woningbouw mag alleen plaatsvinden als daar heel goede redenen voor zijn.

We willen de bestaande groenstructuur nog verder regionaal verbeteren en kiezen voor een duurzaam groenbeheer. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn voor dit alles van belang. Wel is Eerlijk Alternatief van mening dat als er financiële keuzes gemaakt moeten worden, er niet nog meer geld naar Groen moet gaan, maar dat zaken in het Sociale Domein voorgaan. Voor het uitbreiden van het groen zijn ook mogelijkheden die geen extra geld kosten. Bij het herinrichten van bestaande wijken of de bouw van nieuwe wijken moet groen uitdrukkelijk ingepast worden. Daar waar mogelijk moet ook goed gekeken worden naar aansluitingen in de groengebieden voor de sportende recreant, niet alleen de fietspaden goed koppelen, maar ook aan de ruiter en ATB’er denken die van A naar B wil.

Maar, wij kijken ook naar de onderuitputting van het budget van Groenbeheer, daar moet balans zijn. Ook daar mag het te laat gaan maaien om bijvoorbeeld de insectenstand op peil te houden nooit ofte nimmer ten koste gaan van de verkeersveiligheid als het zicht op verkeersdeelnemers afneemt.

Eerlijk Alternatief streeft naar beter beheer van het openbaar zwemwater (bijvoorbeeld de Dobbeplas) en naar het behoud van flora, fauna en recreatiemogelijkheden. Elk jaar zien we ons geconfronteerd met een negatief zwemadvies, dat is sneu en verdient aandacht.

Wij zijn voor uitbreiding van recreatiemogelijkheden, maar alleen als zij passen in onze groene omgeving. Wij zijn niet voor extensieve recreatie, zoals de aanleg van nieuwe bungalowparken.

Eerlijk Alternatief is van mening dat het nu tijd is om zaken voor de lange termijn vast te leggen, zodat we niet voor onverwachte keuzes komen te staan. Natuurlijk mag snippergroen onderhouden worden door bewoners zelf, zie het voorbeeld van de diverse buurttuinen. Eerlijk Alternatief zal een voorstander zijn van gezamenlijke moestuinen of schooltuintjes en het opknappen van braakliggende terreinen. Eerlijk Alternatief zal initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij aangegeven dat er ergens ruimte is om een boom te planten, ondersteunen.

Ook zullen wij binnen al bestaande bebouwde wijken kijken of er ruimte is voor het behoud van groene elementen in de vorm van speelveldjes, parkjes of bij voorbeeld een kinderboerderij.

Hoogspanningsmasten

De 380KV-hoogspanningsmasten blijven vanwege de stralingsrisico’s een punt van aandacht voor Eerlijk Alternatief. Door herhaaldelijk aandringen kreeg EA het voor elkaar dat er een nulmeting gedaan is. Het dossier zal op de voet gevolgd worden voor eventuele risico’s.

Geen weg of windturbines in Balijbos

Eerlijk Alternatief is tegen een Noordelijke rondweg door het Balijbos. Dit is een belangrijk recreatiegebied om te kunnen fietsen, wandelen en te genieten van de natuur die onze gemeente rijk is. Dat betekent ook dat wij tegen plaatsing zijn van windturbines in het Balijbos, die passen niet in die omgeving.