Eerlijk Alternatief

Cultuur

Kunst en cultuur zijn van levensbelang voor het gevoel van welzijn.

Eerlijk Alternatief heeft geen enkele twijfel over het nut van cultuurrecreatie en -educatie. De wijziging in het subsidiekader (2014) heeft echter niet gezorgd voor een betere situatie voor onze inwoners en het verenigingsleven.

Eerlijk Alternatief is een voorstander van een grotere rol van de gemeente als het gaat om het stimuleren van cultuur. Wij denken niet dat dit meer geld hoeft te kosten, maar wel gelden moet herschikken.

Evenementen

Pijnacker-Nootdorp heeft ook op cultureel terrein een rijk (verenigings)leven. Veel mensen beleven hier plezier aan en het bevordert de saamhorigheid onder de inwoners. Er worden veel evenementen en festivals georganiseerd, soms alleen voor de leden, maar vaak kan het hele dorp meegenieten.

De stimulans die de gemeente afgelopen jaar bood ten aanzien van “De Verbeelding” heeft ertoe geleid dat dit jaarlijkse evenement voor het eerst in het gehele dorp, dus ook in Nootdorp, gehouden werd. Een positief signaal vanuit de gemeente.

Eerlijk Alternatief is een voorstander van een actievere rol die de gemeente op zich kan nemen als coördinator van een samenwerking tussen alle bij de organisatie van evenementen betrokken partijen (Cultuur Platform, Stimuleringsfonds, Citymarketing, winkeliersverenigingen, Telstar/Eendracht, stichting Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp en lokale horeca). Al deze partijen hebben baat bij succesvolle evenementen. Financieel is er t.o.v. de huidige situatie dan veel meer armslag, meer draagkracht en een groter netwerk. Bovendien is er op deze wijze risicospreiding.

De gemeente moet meer steun geven aan organisaties die een evenement willen organiseren, met of zonder winstoogmerk. Er mag niet direct gesteld worden dat organisaties zelf geld bijeen moeten brengen. Dat doen zij namelijk al via extra OZB opbrengsten die in het Ondernemersfonds gestort worden. Als dit niet toereikend is moet er verantwoord bijgeplust worden.

Promotie

Voor de promotie van onze gemeente (Citymarketing) is een externe deskundige ingehuurd. Eerlijk Alternatief heeft dit altijd als een overbodige en een onnodige kostenpost gezien.  Afgelopen jaar zouden er meerdere activiteiten in het kader van “15 jaar Pijnacker-Nootdorp” plaatsvinden. Van de vijftien vorig jaar door Citymarketing gecoördineerde activiteiten zijn er een jaar later slechts enkele gerealiseerd en/of zullen doorgaan. Een slechte score naar de mening van Eerlijk Alternatief. http://www.natuurlijkpn.nl/samen-merken/

Binnen het lokale verenigingsleven zijn er voldoende actieve inwoners die realistische plannen kunnen initiëren en uitvoeren.

De Verbeelding heeft dit, als voorbeeld, duidelijk bewezen, maar dit geldt ook voor o.a. de Oranjeverenigingen.

Particulier initiatief, zoals ondernomen door eetcafé De Guyter, moet zo min mogelijk kunnen smoren in betutteling van regeltjes en randvoorwaarden. Jaarlijks geeft deze partij enkele tienduizenden euro’s uit aan cultuur, veelal voor diverse doelgroepen vanaf de leeftijd 18 jaar.

Eerlijk Alternatief vindt dat het organiseren van evenementen zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Onnodige (beveiliging)eisen moeten vervallen.

Podia

Pijnacker-Nootdorp beschikt over diverse podia die een vorm van subsidie (hebben) ontvangen, te denken aan o.a. Cultura, Notelaer, Aula van het Stanislas College en de Trucker. Eerlijk Alternatief wil de mogelijkheid onderzoeken van intensiever gebruik van deze locaties voor podiumkunsten en/of tentoonstellingen. Er is in Pijnacker-Nootdorp namelijk geen permanente galerie. Exposities moeten daarom op andere locaties plaatsvinden die hier niet goed voor gefaciliteerd zijn.

Eerlijk Alternatief is een voorstander van het belonen van evenementen zonder entreegeld. De verwachting is dat lokaal talent dan ook vaker de mogelijkheid tot een optreden krijgt. Het Stimuleringsfonds moet hier een fors bedrag voor reserveren.

Cultureel Erfgoed

In onze gemeente is de gemeentelijke monumentenlijst pas zo’n 20 jaar geleden vormgegeven. Eerlijk Alternatief is een voorstander van het plaatsen van meer panden op de gemeentelijke monumentenlijst ten einde gezichtsbepalende plekken te behouden. Zo zijn wij ook voor het behoud van het Parochiehuis aan de Oostlaan in Pijnacker.

Voor wat betreft nieuw te bouwen buurten of wijken wil Eerlijk Alternatief vernoeming van straatnamen naar overleden dorpsgenoten die van grote waarde van onze gemeente zijn geweest. De expertise van Noitdorpsche Historiën en het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker kan hier van grote waarde zijn.