Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als iedereen kan sporten en kan genieten van cultuur; jong en oud, arm en rijk.

Pijnacker-Nootdorp heeft een rijk verenigingsleven en een prachtige traditie in het organiseren van mooie evenementen. Sport en cultuur is in vele soorten en maten te vinden. De organisatie van sport en cultuur wordt gedragen door de vele vrijwilligers. Dit moet gekoesterd worden zodat iedereen van sport en cultuur kan blijven genieten.

Sport

Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten. De gemeente moet ervoor zorgen dat de drempel om te sporten voor iedereen zo laag mogelijk is. Sporten is voor iedereen, jong en oud, arm en rijk.
Dit begint al bij de fysieke bereikbaarheid. Wij vinden dat de sportverenigingen goed bereikbaar moeten zijn met de fiets, de auto én het openbaar vervoer. Wij zijn voorstander van een openbaar vervoerverbinding (bushalte) met het sportpark de Groene Wijdte.
Wij vinden het belangrijk dat leden van verenigingen zo geconcentreerd mogelijk bij elkaar kunnen sporten. Dit zal het verenigingsgevoel bevorderen en de betrokkenheid van haar leden vergroten waardoor er nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden. Ook goede faciliteiten zijn hierbij belangrijk. Maar helaas kosten goede faciliteiten ook veel geld. Wij zijn daarom voorstander van het zogenaamde profijtbeginsel. Dit houdt in dat in principe de gebruiker de rekening betaalt. Als mensen de contributie niet kunnen betalen, kan de gemeente te hulp schieten. Dit kan door middel van het Fonds Sport & Cultuur of door schuldhulpverlening. Meer mensen met een laag inkomen (het gaat hier om 120% van de bijstand) moeten gratis gebruik kunnen maken van een sport- / cultuurvoorziening.

Cultuur

Eerlijk Alternatief vindt sinds jaar en dag als geen andere partij cultuur erg belangrijk. Helaas is er in de afgelopen jaren een hoop veranderd als het gaat om het aanbod. Diverse grotere evenementen zijn er niet meer en ook de kleinere evenementen hebben het moeilijk. Dit komt vooral door de toegenomen regelgeving en de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld beveiliging. Eerlijk Alternatief heeft hier een onderzoek naar laten uitvoeren. De aanbevelingen uit dit onderzoek hebben wij meegegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders en wij willen dat deze aanbevelingen worden uitgevoerd.
De regeldruk rondom verenigingen, organisaties en evenementen moet worden verminderd. De gemeente moet niet kijken naar wat niet kan, maar moet actief meedenken hoe het wel kan. De vrijwilligers moeten door de gemeente geholpen worden bij de aanvraag van de benodigde vergunningen en de eisen moeten zoveel mogelijk versoepeld worden. Ook andere aanbevelingen uit het door Eerlijk Alternatief geïnitieerde onderzoek betreffende evenementenbeleid zullen moeten worden overgenomen. Tevens is het noodzakelijk dat een vergunning snel wordt verleend. Het college is echter van mening dat het allemaal niet nodig is en dat zij al genoeg doen. Deze uitkomst delen wij absoluut niet en met ons, een half jaar geleden, nog zeven andere partijen die de motie steunden. Wij hebben dit opnieuw op de agenda gezet.
Eerlijk Alternatief vindt het goed dat er naast een sociaal cultureel centrum in Nootdorp ook een cultureel centrum in Pijnacker wordt gerealiseerd. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van Eerlijk Alternatief in vervulling. Wij zijn steeds erg kritisch geweest op de invulling van de oude Rabobanklocatie. Wij hebben altijd gevonden dat dit mooier en beter kon. Wij hebben een lokale architect tekeningen laten maken voor deze locatie. Zijn advies was toen al dat dit bij uitstek een perfecte locatie zou zijn om elkaar te ontmoeten in een omgeving waar ook goed de samenwerking gezocht kan worden tussen de bibliotheek, de cultuuraanbieders, het zorgveld en de sportverenigingen. Cultuur moet je in de kernen clusteren om zo de samenhang en de betrokkenheid te vergroten.

Cultureel erfgoed

Binnen onze gemeentegrenzen ligt een onschatbare waarde aan historie en aan cultureel erfgoed. Wij willen ons als geen ander inzetten om dit te beschermen. Bij elk besluit dat genomen wordt vragen wij ons af wat zo’n besluit betekent voor onze cultuur en historie. Wij zijn voor behoud van het dorpse karakter. Nieuwbouw moet volledig in lijn zijn met het dorpse karakter.
Ook vinden wij dat de mensen die van grote betekenis zijn (geweest) voor onze gemeente geëerd moeten worden door straten, paden en bruggen te vernoemen naar bekende mensen uit onze gemeente. Dit zou in goede samenspraak bij voorkeur met Noitdorpsche Historiën, Historisch Genootschap Oud-Pijnacker en de stichting Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp moeten gebeuren.
Het Parochiehuis in Pijnacker heeft met onze inzet de status van gemeentelijk monument gekregen. Wij zullen er alles aan doen om de gemeente ertoe te bewegen om in overleg met het kerkbestuur te treden met de bedoeling het karakteristieke uiterlijk van het Parochiehuis te behouden.