Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als geen enkel kind buiten de boot valt. Elk kind kan meedoen (zonder stempel).

Een zorgelijke situatie voor geheel Nederland is de betaalbaarheid van de zorg. Met name de Jeugdzorg is financieel overal een groot probleem. Deze moet natuurlijk kwalitatief goed zijn, maar de kosten nemen enorm toe. Zo’n 25 jaar geleden ontving 1 op de 27 kinderen jeugdzorg; nu is dat 1 op de 8 kinderen. Een enorme groei! Wat is ‘normaal’ in opgroeien en opvoeden? – Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Praktijkondersteuners leveren praktische hulp.

De meeste kinderen komen in het jeugdzorgtraject nadat ze daarheen zijn verwezen door de huisarts.
Een goed begin, waarvan wij aan de wieg stonden, is dat tegenwoordig vanuit de gemeente ondersteuners bij de huisarts zitten. De kinderen gaan daar bij problemen eerst naartoe en niet gelijk het jeugdzorgtraject in. Bij de huisartsen waar al een zogeheten praktijkondersteuner zit wordt 25 procent minder doorverwezen naar de jeugdzorg. Wij vinden dat in de toekomst bij alle huisartspraktijken ondersteuners moeten zitten. Veel uitgaven in de jeugdzorg betreft lichte hulpverlening. Deze kan de gemeente zelf goed bieden als het werken met die praktijkondersteuners wordt uitgebreid.
De praktijkondersteuners van de gemeente kunnen de huisartsen helpen met het onderzoek wat het kind / het (pleeg)gezin nodig heeft. Met daadkrachtige (opvoedings)adviezen kunnen al vele problemen worden opgelost. Wij willen juist die praktische en snelle hulp uitbreiden of verstevigen. Vaak heeft het probleem bij de kinderen namelijk onderliggende oorzaken; het zijn die problemen die aangepakt moeten worden.

Normaliseren

Grote schulden in een gezin leiden tot stress, waar ook het kind veel last van ondervindt. De oplossing ligt dan niet in een duur en langdurig jeugdzorgtraject, maar in de aanpak van de financiële situatie. De gezinnen krijgen effectieve hulp en het kind wordt niet onnodig onderworpen aan langdurige en belastende therapieën. Niet stigmatiseren, maar normaliseren!

Intensievere jeugdzorg

Wanneer een kind zwaardere, intensievere jeugdzorg nodig heeft, moet dat snel gebeuren. Geef de (grote) instellingen (zoals Parnassia en Ipse de Bruggen) dan het vertrouwen en volg de expertise op die zij hebben bij zware complexe vraagstukken. Wij pleiten ervoor dat de gemeente meer expertise op het terrein van jeugdzorg in eigen huis haalt. Dit kan bijvoorbeeld door het in dienst nemen van professionals, zoals psychologen, en versterk het kernteam door meer gedragsdeskundigen in dienst te nemen, bijvoorbeeld op het terrein van autisme en dwangstoornissen.
Professionals die bij de gemeente in dienst zijn kennen elkaar, waardoor afstemming over de gewenste hulp voor het gezin of het kind veel makkelijker gaat. Iedere specialist kan een oplossing aandragen. Hierdoor kan er één goed samenhangend plan tot stand komen. Het zelf in dienst nemen van de deskundigen is snel, praktisch, goedkoper en doordat het dichtbij is ook heel effectief. Het toezicht hierop dient vanuit de wettelijke kaders, zoals de wmo 2015 en de Jeugdwet, te gebeuren.
Problemen komen ook soms aan het licht bij de voorschoolse opvang, de kinderen tot 5 jaar. Het is gebleken dat wanneer ook daar ondersteuners/maatschappelijk werkers worden geplaatst 25 procent minder kinderen doorverwezen hoeven te worden naar de jeugdzorg. Wij willen dus ook dat er meer ondersteuners bij de voorschoolse opvang aanwezig zijn.
Het verlenen van de juiste zorg blijft maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat het maatwerkbudget voor armoede in stand blijft, zodat in bijzondere gevallen hulp verleend kan worden, zoals voor de aanschaf van een hulphond of het verzorgen van een begrafenis waar geen geld voor is.
De zorg moet praktisch zijn, het tempo moet omhoog, wachtlijsten omlaag en wij willen geen geldverspilling! Hiermee zat Hanneke van de Gevel in 2018 al op één lijn met het in september 2021 verschenen rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’, dat in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geschreven is.