Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als iedereen de gelegenheid krijgt om zich gezond te ontwikkelen.

Wij geloven niet in betutteling, tenzij dit nodig is. De zorg voor een goede gezondheid is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Natuurlijk heeft de gemeente wel de taak om de zorg voor een goede gezondheid te ondersteunen en daar waar mogelijk te faciliteren.

Ondersteunen bij werken aan gezondheid

Er zou meer ondersteuning moeten komen voor mensen die willen afvallen en voor mensen die willen stoppen met roken. Wij zijn blij met het initiatief ‘bewegen voor 60-plussers’ van de SWOP in Pijnacker Noord. Het is van belang dat iedereen kan sporten. Ook juichen we het toe om cursussen te organiseren op het terrein van (verbeteren van) de gezondheid, bijvoorbeeld hoe je met een klein budget toch gezond kan koken. Binnen het onderwijs moet ook aandacht zijn voor gezondheid; het belang van voldoende bewegen en gezond eten.

GGD / Veilig Thuis

De gemeente Pijnacker-Nootdorp valt onder het werkgebied van de GGD Haaglanden. Belangrijk is dat er gezorgd wordt dat deze organisatie efficiënt en effectief werkt. Ook het consultatiebureau valt hieronder. Eerlijk Alternatief heeft er met succes voor gepleit dat er een onderzoek komt, om de verschillende GGD’-en goed te vergelijken. Zo kunnen wij, naar aanleiding van het benchmarkonderzoek, adviseren wat er beter kan of anders moet.
Ten aanzien van ‘Veilig Thuis’ zijn wij er voorstander van dat er uitbreiding moet plaatsvinden van medewerkers bij de gemeente zelf (op locatie) om zo snel te kunnen ingrijpen en om goede opvang te regelen. Nog belangrijker is om samen met medewerkers van Pijnacker-Nootdorp een plan te maken om te voorkomen dat er mishandeling/verwaarlozing plaatsvindt.

GGZ

De landelijke aanpak van GGZ-cliënten is de afgelopen jaren veranderd. De cliënten zitten niet meer achter gesloten deuren, maar maken deel uit van de maatschappij. Begrip van de omgeving is belangrijk voor succesvolle integratie van deze cliënten. Doordat buren en wijkgenoten elkaar steeds minder kennen, is er steeds minder begrip bijvoorbeeld over hoe ‘verwarde personen’ aangesproken moeten worden als zij zich niet volgens de norm gedragen. Wij vinden het belangrijk dat er tijd en geld gestoken wordt in het begeleiden van de GGZ-cliënten, maar ook in het helpen van de omgeving bij het omgaan met -of liever het ondersteunen van – deze cliënten.

Jeugd- en Jongerenwerk

Wij vinden dat het Jeugd- en Jongerenwerk vraaggericht moet werken. In de ene buurt zien we bijvoorbeeld dat jeugdigen niet met geld kunnen omgaan, terwijl in een andere wijk jongeren overlast geven. De inzet moet op de verschillen in problematiek nog beter afgestemd worden.
Eerlijk Alternatief is van mening dat ook wat betreft het jeugd- en jongerenwerk goed gekeken moet worden naar de kosten en baten. Nu de gemeente in een korte tijd weer nieuwe wijken erbij krijgt, is het van belang dat de kwaliteit en het aanbod hierop afgestemd wordt.