Eerlijk Alternatief

Wij worden gelukkig van een goed milieu, wij zijn verstandige voorvechters van een beter milieu, de aarde geef je door.

Eerlijk Alternatief streeft naar een schonere wereld. Wij maken ons druk om het verbeteren van het milieu en het verminderen van de uitstoot van CO2; de aarde geven we door aan onze kinderen.
Nederland heeft tot doel dat de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent verminderd moet zijn en dat al over 8 jaar de CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) gehalveerd moet zijn.

Kosten als we van het gas af gaan

Het landelijk beleid is erop gericht dat we vanaf 2050 allemaal ‘van het gas af’ zouden moeten zijn.
In 2017 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp van het Rijk een toezegging voor een subsidie gekregen. Voorwaarde was dan wel dat wij als één van de eerste gemeenten zouden starten met het aardgasvrij maken van de gemeente.
Het college heeft daarom een ‘energie transitieplan’ opgesteld met als doel een groot aantal woningen al in de periode tot 2030 aardgasvrij te maken. Hierbij worden alle nieuwbouwwoningen op een andere manier van warmte voorzien dan door de traditionele gasgestookte cv-ketel.
Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft dit plan goedgekeurd. Eerlijk Alternatief vindt dat we in het belang van de inwoners even moeten afwachten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van alternatieve energie; daarom hebben wij tegen het plan gestemd.
Wij maken ons daarnaast grote zorgen over de hoge kosten die voor rekening komen van de inwoners.
Het is duidelijk dat de inwoners bij het aardgasvrij maken voor hoge extra kosten komen te staan. De kosten voor bijvoorbeeld aardgasloos koken vragen al een eerste investering van minimaal 4500 euro.
Nieuwe woonwijken moeten klimaat- en milieubestendig gebouwd worden, maar de lokale belastingen mogen niet om deze reden stijgen. De aanpassingen moeten op een andere manier betaald worden. Eerlijk Alternatief wil een heroverweging van de ontvangen Enecogelden (86 miljoen). Wij vinden het eerlijk om de Enecogelden in te zetten voor de extra te maken kosten m.b.t. de energietransitie i.p.v. die extra kosten te verhalen op de inwoners.
Wij vinden dat de inwoners niet moeten opdraaien voor de kosten.

Warmtenet

Een warmtenet zou een oplossing kunnen zijn, maar wij vinden het te vroeg om nu al te kiezen voor aansluiting op een warmtenet. De plannen om onze gemeente te laten aansluiten bij het warmtenetwerk van Rotterdam is op dit moment erg duur en bovendien nu nog niet duurzaam. Wat vandaag slim lijkt kan morgen achterhaald zijn.
Er zijn nog veel onduidelijkheden en er lopen nu belangrijke onderzoeken, waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn. Tevens wordt er in de praktijk nog veel kennis opgebouwd. De ontwikkelingen gaan heel snel. Daarom vindt Eerlijk Alternatief het verstandig om eerst te leren van anderen alvorens tot een definitieve beslissing te komen. Haastige spoed is immers zelden goed.

Zonnepanelen(parken)

De gemeente moet het plaatsen van zonnepanelen door particulieren en bedrijven nog meer ondersteunen. Eventueel met een subsidie of tijdelijke financiële ondersteuning bij de aanschaf.
Eventuele zonnepanelenparken mogen nooit ten koste gaan van het aanwezige groen in de gemeente. Het behoud van voldoende groen is ook van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Andere alternatieve energiebronnen

Wij vinden dat ook de mogelijkheden van andere alternatieve energiebronnen moeten worden verkend. Bijvoorbeeld de kansen voor restwarmte van bedrijven, warmte van oppervlaktewater, zoals in de Plas van Van Buijsen en ‘asfaltwarmte’. De ontwikkelingen van energie via (groen) waterstofgas wordt op dit moment zelfs genegeerd. Wij vinden dat je daar wél serieus naar moet kijken. Wij pleiten er daarom voor om de bestaande gasleidingen niet weg te halen, maar om die te behouden om in de toekomst te kunnen gebruiken voor het transport van waterstofgas.

Windmolens

De gemeenteraad, waaronder Eerlijk Alternatief, heeft in 2016 tegen de komst van windmolens binnen onze gemeentegrenzen gestemd vanwege geluidsoverlast, gevaar voor vogels en horizonvervuiling.

Nu geen grote investeringen doen

De (technische) ontwikkelingen gaan heel snel. Wij vinden het verstandig om nu geen grote investeringen te doen en zeker niet de voortrekkersrol te pakken. Beter een aantal jaren wachten dan nu keuzes maken waar we spijt van krijgen.