Eerlijk Alternatief

Wij worden er gelukkig van als de gemeente duidelijker gaat communiceren met haar inwoners en de inwoners echt laat participeren.

De communicatie met de inwoners verloopt vaak niet goed. Er wordt nog te vaak onduidelijk en ambtelijk gecommuniceerd. De burgerparticipatie is onvoldoende. Inwoners weten vaak zelf het beste wat er in hun omgeving speelt en wat goede oplossingen zijn. Daar moet serieus rekening mee worden gehouden.

Communicatie

Eerlijk Alternatief is van mening dat de communicatie vanuit de gemeente naar inwoners toe op minder ambtelijke wijze dient te gebeuren. Zowel bij afwijzingen van hulpmiddelen en bouwvergunningen als bij o.a. voorwaarden van evenementen is het van belang dat dit voor de betrokken inwoner helder is en dat is niet per definitie het geval als er gebruik wordt gemaakt van ambtelijke taal.
Als inwoners hulp nodig hebben dan kan men gebruik maken van onafhankelijk cliëntondersteuning. Als men een bezwaar heeft, kunnen onze inwoners naar de bezwarencommissie en bij een klacht naar de klachtencommissie. Als men er niet uit lijkt te komen kunnen onze inwoners ook een beroep doen op de Nationale Ombudsman die in Den Haag zit. Als blijkt dat deze ombudsman niet gemakkelijk gevonden kan worden dan zijn wij voor de invoering van een lokale ombudsman.
Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden (referendum) als er ineens iets gebeurt wat niemand had kunnen voorzien. Een referendum is een duur maar mooi middel. Als er in het verleden gebruik was gemaakt van een referendum hadden ingrijpende wijzigingen in het centrum van Pijnacker en Nootdorp niet plaatsgevonden.
Zie hier het filmpje van vier jaar geleden .

Meedenken en meepraten

Wij vinden burgerparticipatie, dus het mee laten denken en informeren, belangrijk. Een aantal keer hebben wij meegemaakt dat dit niet goed ging, waarop wij zelf maar de handschoen hebben opgepakt met bijvoorbeeld het behouden van het groen in Emerald.