Het kabinet heeft in haar wijsheid besloten dat we in Nederland in ieder geval na 2050 geen gas meer mogen gebruiken. Daar waar andere landen steenkoolcentrales sluiten en massaal overstappen op gas, kiest Nederland voor een duurzame en fossielvrije manier van energie en warmte opwekken. Gemeentes krijgen de opdracht om, zoveel als mogelijk zelf, lokaal energie op te wekken; we noemen dat energiemix. De bedrijven (bv. tuinbouwbedrijven), inwoners en partners (bijvoorbeeld energieleveranciers) krijgen de vraag om mee te denken over de energiemix. Daarbij hebben wij als politiek de verantwoordelijkheid om voor heel lange termijn besluiten te nemen.

Er zijn verschillende inzichten en soms zelfs tegenstrijdige belangen. Tevens zijn er veel ontwikkelingen op gebied van opwekken en leveren van energie.

Wat gaan we doen? Welke richting gaan we op?

Zetten we aan de rand van de gemeente hoge windmolens neer, met als gevolg voor sommige burgers geluidshinder en een vogelkerkhof onder de molens?

Gaan we volop inzetten op aardwarmte, met kilometers lange leidingen diep in de bodem en krachtige pompen? En kennen we al voldoende de gevolgen van deze geothermie?

Gebruiken we straks de winst van de aandelenverkoop Eneco (86 miljoen euro) voor het financieel stimuleren van grootschalige zonnewarmte voor bedrijven en burgers?

Gaan we restwarmte transporteren, bijvoorbeeld van raffinaderijen of afvalverbranding vanuit de Botlek? Hoe lang blijft dat nog leverbaar? En als we straks geen olie meer gebruiken en we geen restafval meer produceren?

Of zal een nieuw kabinet er achter komen dat aardgas zo slecht niet was en het energiebeleid van onze oosterburen volgen en wederom investeren in aardgasvoorzieningen?

We doen van alles wat, waarbij echter nieuwe biocentrales bouwen, ook landelijk, toch een gepasseerd station blijkt.

We zullen op de toekomst voorbereid moeten zijn, dat betreft dus niet alleen deze periode van het college en de raad, maar ook de komende vijf gemeenteraden en verder. Dat betekent dat we moeten overwegen ook te investeren in de infrastructuur. Bij nieuwbouwprojecten hebben we een kans om daar nog wat in te doen.

Steeds vaker hoor en lees je de ontwikkelingen op gebied van energie via waterstof (uitstoot 0). Waterstof is dus een zeer schoon energiemiddel, maar kan niet zonder opwekking van met name zonne-energie of andere vormen van groene energie. En voor waterstof zijn wel transportmogelijkheden noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld via het bestaande gasnetwerk.

In Oosterwolde in Friesland starten ze in 2021 met groene waterstofenergie. De inwoners van deze gemeente worden (deels) al voorzien van elektriciteit en warmte middels waterstof. Om waterstof te gebruiken moet je hiervoor eerst energie opwekken. In Friesland gaat dit gebeuren met schone, groene energie.

De Olympische Spelen in Tokyo (in 2020) worden volledig voorzien van waterstofenergie. De opwekking hiervan is nog niet “groen” maar de uitstoot is nihil. En één van de grootste autofabrikanten, Toyota, start met de productie van een personenauto op waterstof. En in Zuid-Holland gaat openbaar vervoer rijden op waterstof. Deze ontwikkelingen gaan erg snel en het is onze taak om daar op te anticiperen.

Eerlijk Alternatief blijft met meer dan alleen politieke interesse de ontwikkelingen in de energietransitie (‘van het gas af’) volgen. Vanzelfsprekend zijn wij voor een schone en gezonde lucht en zijn we alert op de stikstof- en klimaatdiscussies. Hierbij zullen we besluiten in de raad altijd toetsen op haalbaarheid én toekomstige ontwikkelingen,
waarbij de lasten van de burgers zoveel mogelijk moeten worden ontzien.

Namens EA

Ben Glaser

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.