Bron: Telstar Online

De nieuwe door het Ministerie van VWS gepubliceerde regeling ‘Hulp uit sociaal netwerk’ maakt het sinds 1 mei 2019 mogelijk om betalingen uit een persoonsgebonden budget (PGB) te doen waar sprake is van hulp in familieverband, burenhulp of vriendendienst. Deze regeling biedt gemeenten twee mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

1. Een symbolisch vrij besteedbaar maandelijks bedrag.

of

2. Per maand een bedrag als onkostenvergoeding voor de volgende, door de hulp gemaakte, kosten: voor levensmiddelen, reiskosten, kleding en schoonmaakmiddelen.

Eerlijk Alternatief is voorstander van de eerste optie van een bedrag per maand en vindt steun in het college bij monde van wethouder Hanneke van de Gevel. Na enige discussie in de gemeenteraad van 29 mei jl. heeft de raad, met daarbij Eerlijk Alternatief als warm voorstander, besloten om € 90,- per maand beschikbaar te stellen voor mensen met een WMO- of Jeugdhulpindicatie voor niet beroepsmatige hulp.

Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld regelmatig terugkerende hulp (mantelzorg) bij het halen van boodschappen, koken of was verzorgen. Maar ook voor het ritje naar de dierentuin, kerkbezoek of klaverjasavonden. Vanzelfsprekend is er wel een plan nodig van de aanvrager, waarbij wordt verteld om wat voor hulp het gaat en hoe vaak van deze hulp gebruik wordt gemaakt.

De gemeente Pijnacker Nootdorp is één van de eerste gemeenten in Nederland die deze regeling voor haar inwoners mogelijk maakt. Om die reden heeft Eerlijk Alternatief verzocht deze regeling na een jaar te bespreken. Tijdens deze evaluatie zal de tevredenheid van de inwoners en het aantal mensen die van deze regeling gebruik maakt als ook de hoogte van het bedrag worden besproken.

Wij van Eerlijk Alternatief zijn blij dat deze regeling, voor de inwoners die noodzakelijk gebruik maken van de WMO of Jeugdhulp, ingevoerd is. En we hopen dat de gebruikers hiervan een deel van de kosten kunnen vergoeden aan mensen die vanuit hun naaste omgeving hulp bieden.

Ben Glaser

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.