Raadslid Nita Graafland maakt zich hard dat de nieuw te bouwen woningen in het centrum van Pijnacker passen binnen het dorpse karakter aldaar. Nita legt uit waar het nu allemaal om gaat in gemeenteraad en wat de mening is van veel omwonenden:

“In ons mooie dorp zal gebouwd gaan worden, niet zo gek, want ook in Pijnacker-Nootdorp worden oude gebouwen gesloopt en komen er nieuwe voor in de plaats. Nu is het voormalig garagebedrijf tegenover de Lidl aan de Korteweg rijp voor de sloop. In de jaren zestig was het heel gewoon dat bedrijven en woningen in eenzelfde gebied bestemd waren, maar anno 2021 is dat bijna niet meer denkbaar. Er zijn woonkernen, bedrijventerreinen, horecapleinen et cetera.

Dus als een bestaand bedrijf gevestigd in een woonkern besluit om ermee te stoppen dan is de gemeente er snel bij om dat stukje grond een nieuwe bestemming te geven. In deze krappe tijden van woningnood wordt dat al snel een woonbestemming. Omwonenden van de Korteweg juichen dit plan van het gemeentebestuur toe! Ze zijn blij dat oude meuk plaats maakt voor nieuwe frisse gebouwen. Maar goed, over smaak valt niet te twisten. Je hebt hypermodern fris en je hebt klassiek fris. En daar gaat het nu net om in de kwestie rondom de nieuwe bestemming voor de Korteweg.

Het college wil op de vrij gekomen locatie een bouwwerk neerzetten dat gestapeld is, drie lagen heeft en een plat dak. Met andere woorden: een betonnen doos. De omwonenden vinden dat dit niet past in hun woonkern waar overwegend historische, klassieke, jaren dertig woningen staan. Mijn partij, de lokale partij Eerlijk Alternatief, begrijpt dit standpunt van de omwonenden. Daarom hebben wij voorgesteld om de bouwvolumes aan te passen. Door te variëren met de goothoogte en nokhoogte kunnen er hele fraaie gebouwen ontworpen worden die meer recht doen aan de omgeving.”

Historisch Karakter

De Korteweg wordt de Poort van Pijnacker genoemd. Vanaf de Korteweg loopt men zo historisch Pijnacker binnen met links en rechts bouwwerken met een eigen historisch verhaal en juist dit deel van Pijnacker draagt bij aan het dorpsgevoel dat veel inwoners hebben bij Pijnacker. Om dat dorpsgevoel kracht bij te zetten en om het historische karakter te behouden zou het passen om de vrijgekomen locatie in dezelfde stijl door te ontwikkelen. Maar volgens Nita Graafland is het gemeentebestuur hier helaas nog niet van overtuigd.

Lidl niet bijzonder

Nita blikt terug op eerdere wonderlijke besluiten: “Zoals menig Pijnackernaar weet is 2 jaar geleden op de Korteweg een Lidl-pand gebouwd. Lidl had ten aanzien van het te bouwen pand, getuige hun website wat betreft vastgoed, de ruime keuze uit verschillende filiaalconcepten. Zo staat op de website van Lidl het volgende te lezen onder hun ‘bijzondere’ filiaalconcept:

“Bijzondere locaties vragen om maatwerkoplossingen. We definiëren niet alleen normen, maar denken vooruit – met maatwerkconcepten en passende architectuuroplossingen voor unieke locaties. Met onze concepten leveren we een bijdrage aan het behoud en de vergroting van de aantrekkelijkheid van steden”.

Maar ondanks de unieke locatie in Pijnacker heeft Lidl niet gekozen voor een ‘bijzonder’ filiaal, maar voor het standaardfiliaal.  Een modern bouwwerk dat volledig uit de toon valt en waar veel omwonenden bezwaar tegen hadden vanwege het feit dat het bouwwerk in stevig contrast staat tot de omgeving. En nu er zich nieuwe bouwmogelijkheden voordoen borduurt het gemeentebestuur voort op hetzelfde uit de toon vallende gebouw.”

Bezwaar omwonenden

Op de bouwplannen voor de Korteweg is door een twintigtal omwonenden bezwaar aangetekend. Wethouder Ilona Jense lijkt vooralsnog niet gevoelig te zijn voor de bezwaren van de omwonenden. Het argument van de wethouder is dat het nieuwe bouwwerk past in het straatbeeld gelet op het Lidl-gebouw. Het Lidl-gebouw dat er slechts 2 jaar staat is nu al de norm geworden voor het straatbeeld, een verkeerde redenatie, zo vindt ook Eerlijk Alternatief.

“De vrees van de omwonenden, dat er geen visie is op het behoud van cultureel erfgoed, is daarom, naar mijn mening, terecht. Het college is echter van mening dat er nog niks vaststaat vanwege het feit dat de bestemmingsplannen zich nog in een ontwerpfase bevinden. Volgens de wethouder hebben de bewoners en de gemeenteraad straks nog volop de mogelijkheid om te ageren tegen het bouwwerk als er een beeldkwaliteitsparagraaf is geschreven in het bestemmingsplan. Onze fractie heeft er, gelet op ervaringen in het verleden, een hard hoofd in, maar we kijken wel uit naar de beeldkwaliteitsparagraaf! En u kunt er zeker van zijn dat de fractie van Eerlijk Alternatief de eerste zal zijn om zich daar druk over te maken als er redenen voor zijn.”

Waar een wil is

Het argument van het college dat er zo minder woningen gebouwd gaan worden is volstrekte lariekoek, zo stelt ook fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief. “Keijzershof en de Scheg zijn grote bouwlocaties, dit gaat maar om een beperkt volume, daar los je de woningnood niet mee op. Daar heb je de grote bouwlocaties voor nodig. Waar we ook voor moeten strijden is dat we ervoor moeten zorgen om buurten mooier te maken en zeker niet lelijker. Waar een wil is, is een weg!”

 

Deel dit:

Eén reactie

AJM Verheij, sep 21, 2021

Het Lidl-gebouw dat er slechts 2 jaar staat is nu al de norm geworden voor het straatbeeld, een verkeerde redenatie, zo vindt ook Eerlijk Alternatief. Ik ben het hier mee eens. Iets wat niet mooi is moet geen norm worden. Hou de besluitvorming svp goed in de gaten.

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.