Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de nieuwe Visie sociaal domein 2024 besproken en goedgekeurd. Deze visie benadrukt maatwerk, persoonlijke benadering, en een focus op preventie en vroegsignalering, met als doel effectieve en gerichte hulpverlening te bieden aan de inwoners van de gemeente.

In haar betoog sprak raadslid Miranda de Vogel namens de fractie van Eerlijk Alternatief haar waardering uit voor de nieuwe visie en de verschuiving naar een meer mensgerichte aanpak. “We zien in deze visie heel duidelijk een patroon van maatwerk en persoonlijke benadering terug. Aandacht voor individuele situaties en behoeften van mensen leidt tot meer effectieve en gerichte hulpverlening. Het is belangrijk dat we blijven zoeken naar wat er binnen de wetten en regels wél kan, want dat is vaak zoveel meer dan we van tevoren denken,”

De nieuwe visie stelt dat armoede en andere sociale problemen niet enkel met noodhulp en tijdelijke oplossingen kunnen worden aangepakt, maar dat er een structurele aanpak nodig is die de onderliggende oorzaken aanpakt. “Kinderarmoede is per definitie altijd ouderarmoede.” zo citeerde het raadslid uit het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. En je kunt een kind nog zoveel jeugdzorg bieden, als ze thuis in dezelfde problematiek blijven zitten, gaat al die goedbedoelde hulp niets veranderen,

De focus op het versterken van de lokale gemeenschap en het bevorderen van sociale cohesie zijn belangrijke pijlers van de nieuwe visie. Inwoners zijn actief betrokken geweest bij het tot stand komen van deze visie, wat hen het gevoel geeft daadwerkelijk invloed te hebben op hun leefomgeving.

Preventie en vroegsignalering zijn eveneens cruciaal in de nieuwe benadering. Dit voorkomt grotere problemen en is niet alleen kosteneffectief, maar draagt vooral ook bij aan het welzijn van de inwoners. Eerlijk Alternatief benadrukte dat het belangrijk is om te investeren in mensen: “Als we wegen aanleggen en huizen bouwen, hebben we het over investeringen. Als we het hebben over zorg en hulpverlening, hebben we het over kosten. Maar we zouden het moeten hebben over mensen, over investeren in mensen.”

De Visie op het Sociaal Domein biedt een langetermijnperspectief en vormt de basis voor toekomstige beleidsnota’s. Het is een raamwerk dat aangeeft hoe de samenleving binnen de gemeentegrenzen eruit moet komen te zien en wat belangrijk is om de inwoners te kunnen bieden op het gebied van gezondheid, bestaanszekerheid en andere vormen van hulpverlening.

De gemeenteraad spreekt haar vertrouwen uit in de uitwerking van de beleidsnota’s die volgen op deze visie. Deze visie op het sociaal domein krijgt wat de fractie van Eerlijk Alternatief betreft meer dan een dikke voldoende.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.