Het komt niet vaak voor dat alle partijen in de gemeenteraad op één lijn zitten. Maar donderdagavond zetten alle fracties in de gemeenteraad hun handtekening onder een voorstel van Eerlijk Alternatief waardoor een wijziging unaniem werd aangenomen.

Het is niet de allereerste keer dat een voorstel door alle partijen wordt ondertekend. Echter, het komt zelden voor. Bas Gelton was dan ook verheugd. “Het is mooi om te zien dat het voorstel vorm heeft gekregen door goede samenwerking tussen verschillende fracties. Ik ben blij dat het voorstel breed is gedragen, maar ik vind het nog fijner dat we op deze manier recht doen aan de afspraken die we eerder hebben gemaakt.”

Met het aangenomen voorstel zal het college van B&W alle punten uit de Omgevingsvisie mee moeten nemen die relevant zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit wordt beschreven als de waarde van de omgeving voor de gebruikers, in een bepaald gebied en op een bepaald moment. Kortom, hoe ervaart iemand de omgeving en bouwwerken om zich heen? Jongeren kijken bijvoorbeeld anders naar de dorpskernen dan senioren. De afweging van al die punten om die ervaring voor iedereen zo goed mogelijk te laten zijn, mag nu uitgevoerd gaan worden door het college.

De gemeenteraad zal in een volgend stadium besluiten welke punten voor hen het zwaarst wegen. “De eensgezindheid in de gemeenteraad is erg fijn. We zijn ons er natuurlijk van bewust dat de volgende keer dat dit onderwerp besproken wordt iedereen kleur moet bekennen. Dan zal er een stuk minder eensgezindheid zijn,” besluit Gelton.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.