Vijf vragen over de Metropolitane Fietsroute

En… waarom Eerlijk Alternatief tegen dit project is.

 • Wat is de Metropolitane Fietsroute (MFR) eigenlijk?

De MFR moet een soort ‘snelwegfietspad’ worden tussen Rotterdam Alexanderpolder en Delft (daarna door naar Den Haag). De bedoeling is dat dit snelwegfietspad een alternatief gaat worden voor het autogebruik, waardoor de files op de weg van Rotterdam naar Den Haag en terug minder zullen toenemen. Daarnaast is de bedoeling dat de MFR een verbinding maakt tussen verschillende natuurgebieden voor de recreatieve fietser. Dit fietspad zou ontwikkeld moeten worden door een aantal gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag, waaronder ook Pijnacker-Nootdorp.

 • Wat is het traject waar deze route wordt aangelegd?

De MFR gaat onder de A20 door in Rotterdam en gaat via de gemeente Lansingerland door Pijnacker-Nootdorp naar Delft. De route is ingepland door het natuur- en stiltegebied van de Ackerdijkse Plassen, langs Oude Leede ten zuiden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En via een fietsecoduct van 900 m over de A13 naar Delft zal ook de TU  Campus goed bereikbaar zijn per fiets. Het is ook de bedoeling dat er een verbinding wordt gemaakt over de Schie en het spoor richting Midden- Delfland.

 • Wat is een fietsecoduct?

Het fietsecoduct is een viaduct over de A13 voor fietsers en brommers. Naast dit fietspad wordt een natuurpad aangelegd voor verschillende kleine dieren, die graag van de Ackerdijkse Plassen richting Midden-Delfland willen en weer terug, zoals bijvoorbeeld de haas, konijn, muis, rat, pad enzovoorts.

 • Wat gaat dat kosten? En wat gaat het kosten voor de gemeente Pijnacker- Nootdorp?

In 2021 waren de kosten voor dit fietspad begroot op totaal iets minder dan 30 miljoen euro.  De betrokken gemeentes betalen met elkaar 30 % van deze kosten. De bijdrage van een gemeente is afhankelijk van het deel wat door de gemeente heen gaat. In 2021 was voor Pijnacker-Nootdorp 1.2 miljoen als bijdrage verwacht. Inmiddels zijn de kosten gestegen. Het totale project is nu geraamd op ruim 64 miljoen euro. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het bedrag meer dan verdubbeld naar ruim 2.5 miljoen. De verwachting is daarbij dat het project verder zal oplopen in kosten.

 • Waarom is Eerlijk Alternatief tegen deze MFR?

Nou, eigenlijk was Eerlijk Alternatief in 2021 vóór de MFR. Maar wel met de waarheid en de gegevens van toen. Nu in 2024 zijn de gevolgen van de aanleg van dit tracé veel duidelijker en hebben we kennis kunnen nemen van de visie en know how van de diverse verenigingen en vele inwoners. Er zijn verschillende redenen voor Eerlijk Alternatief om nu wel tegen dit plan te zijn.

 • De kosten. Wij vinden het hele project verschrikkelijk kostbaar worden, ondanks dat er subsidies worden gegeven. Het is wel gemeenschapsgeld!
 • De bijdrage aan de MFR van Pijnacker-Nootdorp is ruim twee keer meer dan waar wij destijds van uit zijn gegaan. En de kosten zullen naar verwachting nog meer worden. De kosten worden daarmee te hoog voor wat we er voor terug krijgen
 • Wij vinden een fietsecoduct niet nodig. Er zijn tussen Delft en Rotterdam negen doorgangen voor de dieren die graag naar de andere kant van de A 13 willen. En er zijn voldoende alternatieve fietsverbindingen vanuit Pijnacker-Nootdorp naar Delft. Voor de route naar Rotterdam is een extra viaduct over de A13 eigenlijk niet nodig.
 • Wij vinden het ook bezwaarlijk dat de MFR dwars door de Ackerdijkse Plassen wordt aangelegd. Wij zien hierin een verstoring van het natuur- en stiltegebied. Er mogen ook brommers op het fietspad rijden en de route wordt natuurlijk drukker.
 • De MFR komt ten zuiden van onze gemeente, bijna tegen de gemeentegrens aan. Inwoners van Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw (en Oude Leede) zullen nauwelijks voor woon-werkverkeer gebruik maken van de MFR. Misschien slechts op een mooie Pinksterdag bij een recreatief fietsritje of uit nieuwsgierigheid.
 • Natuurmonumenten heeft geadviseerd om verlichting voor de dieren minimaal te houden. Eerlijk Alternatief begrijpt dat, maar maakt zich zorgen over de veiligheid en het zicht voor de fietsers als het donker is.
 • Tot op heden zijn de inwoners onvoldoende betrokken bij de plannen. De route is vastgelegd zonder hun inbreng en een ander tracé of route is niet overwogen. Naar ons oordeel is het gebrek aan participatie dan ook onderdeel van een proces dat niet goed gevolgd is.
 • Eerlijk Alternatief heeft goed geluisterd naar inwoners en de argumenten die zij aangedragen hebben. In samenhang met bovengenoemde punten is Eerlijk Alternatief tot het besluit gekomen om niet akkoord te gaan met het voorstel.

In de besluitvormende raadsvergadering van 29-02-24 was er in de gemeenteraad toch een meerderheid voor de MFR. Wij als Eerlijk Alternatief vinden dat onverklaarbaar. Er is te weinig geluisterd naar betrokkenen. Daarbij wordt de verhoging van de kosten voor lief genomen. Middels een mtoie hebben we de wethouder gevraagd nogmaals in gesprek te gaan met betrokken partijen over de kosten.

Helaas heeft de wethouder deze motie ontraden en heeft de meerderheid van de raad de motie verworpen.

Ben Glaser

Fractievoorzitter Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.