In het verkiezingsprogramma van Eerlijk Alternatief staat dat wij voorstander zijn van een lokale ombudsman, als blijkt dat onze inwoners de Nationale Ombudsman niet weten te vinden. Daarom hebben wij in november 2022 een motie gesteund die het college opriep hier onderzoek naar te doen en om met een voorstel te komen.

Onlangs hebben raadsleden een informatieavond over dit onderwerp gehad, waarbij ook iemand van de Nationale Ombudsman aanwezig was. Uit het onderzoek is gebleken dat het grootste gedeelte van de klachten die bij de gemeente binnenkomen met één telefoontje is opgelost. Vaak gaat het om goed uitleggen wat er aan de hand is, of onze inwoners doorverwijzen naar het juiste loket of instantie. Per jaar komen er gemiddeld zeven klachten bij de Nationale Ombudsman terecht. En de inwoners waarvan de klachten echt niet door de gemeente opgelost kunnen worden, worden ook nog actief gewezen op de mogelijkheid om het bij de nationale ombudsman voor te leggen. De vraag is dan dus ‘wil je voor die gemiddeld zeven klachten per jaar een lokale ombudsman in het leven roepen?’

Het antwoord van het college was ‘nee.’ En wij als Eerlijk Alternatief zijn het daarmee eens.
Wel stelt het college voor te gaan werken met sociaal raadslieden. Zij kunnen onze inwoners ondersteunen met allerlei geschillen, onduidelijkheden en vragen. Niet alleen als het om de gemeente gaat, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot woningcorporatie, belastingdienst enzovoorts…
Omdat wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van deze sociaal raadslieden voor onze inwoners, zijn wij mede indieners van het verzoek om de inzet van sociaal raadslieden voor 2,5 jaar als pilot uit te proberen.

Wij horen in de toekomst graag van onze inwoners hoe zij deze inzet ervaren.

Gezamenlijk persbericht in de Telstar https://www.telstar-online.nl/nieuws/politiek/150898/gemeentelijke-dienstverlening-kan-makkelijker-en-beter

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.