Dat 2022 als een bewogen jaar de geschiedenisboeken in gaat, lijkt onvermijdelijk. Als we dit beperken tot de politiek in het jaar, was het meest opmerkelijke de vorming van het kabinet waar een enorm lang formatieproces aan vooraf ging. Dat deze regering dezelfde partijen bevat als de vorige was -na alles wat er gebeurd is- minder vanzelfsprekend dan het lijkt, maar wat wellicht meer verbazing wekte, was de positiewisseling van sommige kopstukken en de invoering van nieuwe functies/ministersposten.

Dat de gemeenteraadsverkiezingen in Pijnacker-Nootdorp ook -al dan niet kleine- verschuivingen teweeg zou brengen, lag in de lijn der verwachting. De gemeenteraadsverkiezing pakte goed uit voor Eerlijk Alternatief, die als partij loon naar werken kreeg, met winst van vijf naar maar liefst acht zetels. Die achtste was weliswaar totaal afkomstig uit de restzetelverdeling, maar het meest opmerkelijke van de verkiezingsuitslag was dat EA zowel in Pijnacker en Nootdorp als in Delfgauw en Oude Leede de meeste stemmen had behaald. Met gepaste trots ambieert EA ook de lokale, onafhankelijke partij te zijn die de inwoners van onze gemeente in de breedte vertegenwoordigt en overal voelhorens wil hebben die de partij van advies kunnen dienen.

Dat EA al weer snel na de verkiezingen voor het eerst te maken kreeg met een afsplitsing valt te betreuren, maar is na het zomerreces goed en eensgezind opgepakt door de fractie. EA blijft met 7 van de 31 raadsleden de grootste fractie in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Ook in verhouding met omringende gemeenten is dit ongekend hoog. Het 12,5 jarig bestaan werd gevierd in een optimistische stemming, waarin zowel vooruitgekeken werd als teruggeblikt. EA kent sindsdien twee ereleden: Jolanda en Bert. Dat EA al jaren constructief haar verantwoordelijkheid neemt, werd ook in de terugblik helder met geïnitieerde rapporten als Kritisch voor Kinderen uit 2012, het Hulpmiddelendepot uit 2014 en het Evenementenonderzoek uit 2018.

Dat de formatie langer duurde dan menigeen verwachtte, heeft grotendeels te maken met de wens van de meerderheid van de gemeenteraad om vooraf veel tijd en energie te steken in het Hoofdlijnenakkoord. Dit proces, dat deels door verkenner Hans de Jong en deels door (in)formateur Bert van Alphen is begeleid, resulteerde in de samenstelling van het huidig college met 5 partijen, waar Hanneke liet weten blij te zijn met haar flink gevulde takenpakket: “Die portefeuille is echt het speerpuntenprogramma van Eerlijk Alternatief”.

Dit college heeft een breed draagvlak om de onzekerheid en problemen rondom tal van onderwerpen op gebied van bouwen, stikstofbeleid, energiekosten en kostenbeheersing van de zorg in goede banen te kunnen leiden. Wat betreft het laatste is de ervaring en gedrevenheid van Hanneke een enorm pluspunt.

De fractie kent met Miranda, Bas, Marvin, Rodney en John 5 nieuwe raadsleden en kreeg met Ben een nieuwe fractievoorzitter. Dat is een groot verschil in ervaring met de vorige raadsperiode, maar desondanks is de huidige fractie na het zomerreces juist goed zichtbaar, zowel in gesprek met inwoners, in vertegenwoordigende commissies als in de media. De ervaring van Manuela en Damiën is hierin zeer waardevol gebleken. Eerlijk Alternatief staat op het standpunt niemand te willen uitsluiten en maakt dit in de politiek samenwerking ook duidelijk. Zowel met collegepartijen als niet-collegepartijen is recent nog samenwerking gezocht en dit werpt zijn vruchten af.

EA heeft de ambitie om verder te groeien, zowel letterlijk als figuurlijk. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheid van een tweede buitenraadslid, maar ook middels een op komst zijnde evaluatie wil EA de mogelijkheid benutten om nog beter te functioneren. In januari komt voor het eerst een stagiaire de fractie versterken. Er is alle reden om aan te nemen dat EA een kwalitatief goed 2023 ingaat, waarbij onze inwoners er van op aan kunnen dat de toetsende en controlerende rol die de volksvertegenwoordigers van EA vervullen uitstekend waargemaakt blijft. EA hoopt dat u ons ook in 2023 weer weet te vinden.

Namens het bestuur van EA

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.