Op initiatief van Eerlijk Alternatief is op 23 november een voorstel aangenomen om meer woningen te bouwen op het Oranjepark. In samenwerking met de VVD, PPN en D66 werd een voorstel om twintig procent meer woningen te bouwen met ruime meerderheid aangenomen.

Volgens woordvoerder en fractievoorzitter Ben Glaser was dit een uitgelezen mogelijkheid om meer woningen te realiseren voor starters en ouderen. Daarnaast is de sociale woningvoorraad aanzienlijk uitgebreid wanneer het Oranjepark er staat. Glaser: “We hebben in deze fase mee kunnen geven wat belangrijk is voor de gemeenteraad en voor ons als partij. Dit was een mogelijkheid om extra woningen te realiseren voor de doelgroepen die het zo moeilijk hebben op de huidige woningmarkt. We zijn erg blij dat het is gelukt.”

Het is al langer een politieke trend om duidelijk te maken dat je voor extra woningbouw bent en deze ook betaalbaar te houden. Het is dan ook mooi om te zien dat het initiatief werd aangevuld door de andere partijen waar al gauw overeenstemming over werd bereikt. Naast de toename van het woningen is er een maximale hoogte opgenomen.

Eerlijk Alternatief kijkt uit naar de uitwerking van het plan rondom het Oranjepark. De fractie zal goed in de gaten houden of er recht gedaan wordt aan de visie die wij als collectief hebben meegegeven aan het college. Voorop staat dat er meer gebouwd moet worden voor starters en ouderen. “En deze woningen zullen moeten aansluiten op ons dorpse karakter en tegelijkertijd het woningtekort in onze gemeente te lijf gaan,” besluit Glaser.

Bas Gelton

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.