white line on green grass field

Het voorstel van Eerlijk Alternatief om één miljoen euro vrij te maken om knelpunten bij sportverenigingen te verhelpen is deze week aangenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling werd door EA samen met VVD, CDA en Trots geld vrijgemaakt om de sportverenigingen meer toekomstbestendig te maken. EA vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor iedereen en niet belemmerd mag worden door slechte velden.

Eén miljoen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp groeit hard door de bouw van nieuwe wijken. Daarnaast worden velden vaker afgekeurd door zware regenval. Met dit voorstel krijgt de gemeente een extra instrument in handen om de kwaliteit van de sportcomplexen te verbeteren. ‘Het miljoen’ dat is vrijgemaakt kan worden gebruikt door de gemeente wanneer er een urgent probleem bij een sportvereniging opdoemt. Ook kan het college en de gemeenteraad van mening zijn dat er in de nabije toekomst een probleem ontstaat en daarop actief inspelen.

In gesprek met de verenigingen

Onlangs werd na inspraak van een verenigingsvoorzitter duidelijk dat een ledenstop dreigt wanneer de capaciteit van de sportvelden op De Groene Wijdte niet wordt verbeterd.
Wethouder Hennevanger kreeg met het voorstel ook de opdracht mee om in gesprek te gaan met de sportverenigingen en na te gaan of de huidige sportcomplexen toekomstbestendig zijn. Als de conclusie uit deze gesprekken is dat er verbeteringen nodig zijn waar de gemeente nog geen geld voor gereserveerd heeft, kan er door middel van de één miljoen euro toch een verbeterslag gemaakt worden. Op deze manier hopen de politieke partijen dat de verenigingen hun sportactiviteiten kunnen blijven aanbieden aan de jeugd en volwassenen.

Bas Gelton

Op donderdag 9 november werd onderstaand artikel in het AD gepubliceerd.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.