Donderdagavond 26 januari heeft de Gemeenteraad ingestemd met het Handhavingsuitvoeringsplan BOA’s 2023. Eerlijk Alternatief heeft zich al vanaf het begin van deze raadsperiode hard gemaakt voor een versteviging en verdere professionalisering van de handhavers in onze gemeente. Tijdens meerdere gesprekken aan het begin van deze raadsperiode heeft Eerlijk Alternatief, samen met andere partijen, nadrukkelijk een lans gebroken voor meer BOA’s, zowel voor in de bebouwde kernen als in het groengebied. Ook is fractielid Rodney Bos een avond op stap geweest met de BOA’s om uit eerste hand te vernemen hoe het gaat en wat er beter kan. Niet alleen meer BOA’s zijn noodzakelijk, ook een versteviging van de ondersteuning (met onder andere handhavingsjuristen) en een verbetering van middelen verdient de nodige aandacht. Hier worden door de gemeente de eerste stappen gezet, maar zijn we er nog niet.

Eind december werd in een overzicht aan de Raad aangegeven dat er te veel handhavingszaken blijven liggen of niet worden opgevolgd. Eerlijk Alternatief zal blijven monitoren of met de uitbreiding van de BOA’s en de ondersteuning hier een positieve draai aan wordt gegeven en er minder zaken blijven liggen. De fractie van EA vindt het ook een goede zaak dat er in het uitvoeringsplan de aanpak van ondermijning is opgesteld. Er worden noodzakelijke stappen genomen om de veiligheid in onze gemeente te verbeteren en Eerlijk Alternatief zal zich hier actief voor blijven inzetten. Indien er zaken zijn die de veiligheid in gevaar brengen of waar de openbare orde in het geding is, neem dan contact op met onze fractie met veiligheidsspecialist Rodney Bos via r.bos@pijnacker-nootdorp.nl

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.