silhouette of three women running on grey concrete road

Eén van de doelstellingen in het raadsakkoord 2022-2026 is het stimuleren van sport en cultuur en ook in het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 is vastgelegd dat er een onderzoek moet komen naar verbreding en/of uitbreiding van het huidige Jeugdfonds Sport & Cultuur.

In de raadcyclus van april heeft de gemeenteraad de uitkomst van dit onderzoek behandeld en gesproken over het voorstel van het college om een uitbreiding te doen naar het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Eerlijk Alternatief heeft uiteraard vóór dit voorstel gestemd, omdat wij blij zijn met iedere ontwikkeling die stimuleert om te gaan sporten of gebruik te maken van culturele activiteiten. Dit voorstel betekent dat straks ook volwassen inwoners met een minimum inkomen tot 130% gebruik kunnen maken van dit fonds voor financiering van sport- of culturele activiteiten. (kijk hier voor de normbedragen)

Door middel van een amendement is door de raad aan het voorstel toegevoegd dat kinderen van inwoners die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur straks niet meer hoeven te kiezen tussen sport en cultuur, maar voor beide een vergoeding kunnen krijgen. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.

Natuurlijk is ook Eerlijk Alternatief zich heel erg bewust van het feit dat met deze beslissing er nog steeds inwoners zijn voor wie sporten of deelnemen aan culturele activiteiten door financiële redenen niet of nauwelijks mogelijk is. Wij zijn dan ook groot voorstander van het zoeken naar mogelijkheden voor de groep die nu steeds net buiten de boot valt en we zullen het college hier op blijven wijzen en bevragen.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.