Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 juni liet de fractie van Eerlijk Alternatief duidelijk weten het absoluut niet eens te zijn met de sluiting van de milieustraat in Nootdorp. In de begroting die het afvalbedrijf Avalex naar haar deelnemende gemeentes presenteerde staat dat het bedrijf zich genoodzaakt voelt om de milieustraat te sluiten om financieel gezond te blijven en een efficiencyslag te maken. Dit gaat er bij de fractie van Eerlijk Alternatief niet in.

Woordvoerder voor Eerlijk Alternatief Damiën van Herk maakt zich er terecht boos om: “Hoe kan je tegen een groeigemeente als Pijnacker-Nootdorp nou zeggen dat de inwoners maar met hun afval maar naar buurgemeentes als Delft en Ypenburg moeten rijden om hun afval in te leveren? Er komen nog heel wat huishoudens bij in onze gemeente en dus komt er ook meer afval. Simpele rekensom. Bovendien willen we ons afval op een goede manier scheiden en dat wordt op deze manier flink ontmoedigd. Het wordt ons door de strot geduwd, het besluit is door het Dagelijks Bestuur van Avalex zelf al genomen. Over andere bezuinigingsmaatregelen die genomen kunnen worden wordt met geen woord gerept.”

Pijnacker-Nootdorp trekt aan kortste end
Afgelopen donderdag namen de fracties van VVD, Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen, Fractie Graafland, Trots, Partij voor de Dieren en CDA een amendement aan waarin deze partijen duidelijk lieten weten in een zienswijze op de begroting van Avalex dat een meerderheid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het niet eens is met de sluiting van de Milieustraat aan de Oudeweg in Nootdorp en eerst alternatieve doorrekeningen en andere scenario’s wil zien. Het is echter maar de vraag of het bestuur van Avalex het genomen besluit terug gaat draaien aangezien de andere deelnemende gemeenteraden die deelnemen in Avalex ook hun zienswijze geven op deze begroting. En die hebben waarschijnlijk geen boodschap aan de gevolgen voor Pijnacker-Nootdorp.
Het voorgenomen besluit van Avalex zou een besparing opleveren voor alle deelnemende gemeentes binnen het verzorgingsgebied van Avalex. “En dat is nou juist waar de schoen wringt”, voegt van Herk toe. “Onze inwoners gaan er qua serviceniveau op achteruit, maar alle andere deelnemende gemeente profiteren er wel van. Ik kan, en wil dat niet uitleggen aan onze inwoners.“

Meer opties
Mocht het doek toch vallen voor het afvalbrengstation in Nootdorp, dan wil de raad unaniem, toch in gesprek met het bestuur van Avalex over hoe onze inwoners tegemoetgekomen kunnen worden voor het wegbrengen van afval dicht in de buurt. Met een mobiele milieustraat of de mogelijkheid van een depot voor klein chemisch afval of elektronische apparaten. Alle opties liggen wat Eerlijk Alternatief betreft op tafel.

Openingstijden juist verruimen
Maar het allerliefst wil Eerlijk Alternatief natuurlijk dat de milieustraat openblijft en dat de openingstijden zelfs verruimd gaan worden. Want ondanks de beperkte openingstijden wordt de milieustraat enorm goed bezocht. “Sterker nog, als we het aantal gebruikers per uur gaan berekenen is het zelfs de best bezochte milieustraat die Avalex binnen het verzorgingsgebied heeft”, stipt Van Herk nog maar eens aan die vol ongeloof blijft over deze keuze van Avalex.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.