Het is deze maand een jaar geleden dat Eerlijk Alternatief een prachtige overwinning behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De politieke aardverschuiving zorgde voor nieuw elan in de partij. Naast de raadsmastodonten Ben, Manuela en Damien maakten nieuwe (buiten)raadsleden hun opwachting om het belang van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp te dienen. Hoe hebben zij hun eerste jaar in het politieke hart van de gemeente beleefd?

Als je vindt dat er iets moet veranderen, dan kun je niet thuis op de bank blijven zitten.

Zo klonken de wijze woorden van Miranda de Vogel’s vader. Mede om deze reden heeft zij ervoor gekozen om zich verkiesbaar te stellen en plaats te nemen in de gemeenteraad. Miranda ziet steeds meer mensen vastlopen op bijvoorbeeld financieel vlak, het gebied van zorg, in het sociale verkeer en het benutten van hun volledig potentieel. Om deze reden is Miranda trots dat zij zich hard kan maken op het Sociaal Domein.

Voor veel mensen is het Sociaal Domein een ongrijpbaar begrip, maar voor Miranda is het een verzamelnaam van alles wat te maken heeft met de gezondheid en welzijn van mensen. Het afgelopen jaar heeft ze heel veel mogen leren, veel mooie mensen mogen ontmoeten en zichzelf zoveel mogelijk van het Sociaal Domein eigen kunnen maken. Met de kennis die zij heeft opgedaan hoopt ze de komende jaren nog veel meer te kunnen betekenen voor de mensen in onze gemeente die een steuntje in de rug nodig hebben.

Bas Gelton had een jaar geleden een soortgelijk motief. Hij wilde zichzelf graag ontwikkelen, maar vooral een steentje bijdragen aan de gemeente waar hij geboren en getogen is. Bas was vervuld van trots toen hij een voorkeurszetel bemachtigde. De omvangrijke portefeuille waar het Ruimtelijk Domein, Mobiliteit, Wonen en Bedrijfsvoering onderdeel van uitmaken zorgt ervoor dat hij niet stil hoeft te zitten. “Je leert het snelst door het te doen. Zeker met zo’n gedreven fractie als de onze,” redeneert hij.

Het Ruimtelijk Domein vraagt geregeld om technische kennis. Bas probeert zoveel mogelijk van deze kennis op te doen, maar vindt dat gezond boerenverstand en toetsen aan de menselijke maat je al ver brengen op het gebied van ruimte en wonen. Het afgelopen jaar werd af en toe om een lastige beslissing gevraagd: “Dan probeer je je in de inwoner te verplaatsen door goed te luisteren of in gesprek te gaan. Het voelt echt goed om de gemeente en inwoners met vragen of problemen een stapje verder te kunnen helpen.”

Rodney Bos begon zijn fractielidmaatschap na de verkiezingen als buitenraadslid. Door Hanneke’s terugkeer in het college van burgemeester en wethouders bleef deze functie van korte duur en schoof hij door naar raadslid. Rodney geeft glimlachend aan: “Als bestuurskundige is het erg leuk om de opgedane theorie nu eens in de praktijk toe te passen.” Hij heeft zich onder meer beziggehouden met de veiligheid in winkelcentrum de Parade en de inzet van boa’s.

Zijn achtergrond als ex-politieman en toezichthouder maakt hem geknipt voor de onderwerpen Leefbaarheid, Openbare Orde en Veiligheid. Volgens Rodney is het werk als raadslid bijzonder lonend, ondanks dat gemeenteraadsvergaderingen af en toe lang van stof kunnen zijn. Samen met de input van inwoners probeert hij van betekenis te zijn voor zijn gemeente om zo een positief verschil te maken. “Ik heb nog drie jaren te gaan waar ik erg veel zin in heb,” laat hij opgetogen weten.

En toen was ook John van Dijk plots buitenraadslid! John is al sinds 2017 onderdeel van Eerlijk Alternatief. Vanaf ongeveer een jaartje voor de verkiezingen van 2022 raakte hij meer betrokken als fractieadviseur door actief deel te nemen aan de fractievergaderingen. Na de verkiezingsoverwinning werd hij trots ingelijfd als buitenraadslid. Als toeschouwer had John al veel geleerd en kon hij dit het afgelopen jaar nog verder uitbouwen als actieve deelnemer aan bijvoorbeeld introductie sessies, werkbezoeken en voorlichtingen over ons mooie groen.

“Ik had niet verwacht dat er zulke specifieke kennis gevraagd wordt van een raadslid,” vertelt John, “maar ik had ook niet verwacht dat het zo leuk is je in onderwerpen te verdiepen, daar een mening over te vormen en een oordeel over te mogen vellen.” In zijn raadswerk stelt hij het belang van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp voorop. Net als bij zijn naasten wil hij uit onze gemeente het beste halen wat zij in zich heeft. Het blijft volgens John een eer om buitenraadslid te zijn: “Voor nu en ook zeker voor de toekomst.”

Net als een jaar geleden zijn de nieuwe (buiten)raadsleden nog vol goede moed om een positieve bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente:

Let maar op, onze inwoners gaan nog veel van Eerlijk Alternatief horen!

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.