close-up photo of assorted coins

De uitspraak van de rechter inzake de kwestie Hart Voor Den Haag / Richard de Mos op 21 april 2023 (vrijspraak) is goed voor het imago van de lokale partijen, want een veroordeling had zeer waarschijnlijk een negatief beeld voor andere lokale partijen opgeroepen.

Het is goed om stil te staan hoe Eerlijk Alternatief aan de financiën komt. Transparantie staat hoog in het vaandel bij Eerlijk Alternatief. Zoals al eerder is omschreven is Eerlijk Alternatief een politieke vereniging, die bestaat uit de groep inwoners die zich druk maakt om allerlei dorpse zaken. Eerlijk Alternatief heeft al eerder benadrukt dat zij niet alleen lokaal, maar ook onafhankelijk wil zijn. In meerdere opzichten! Om die reden is Eerlijk Alternatief al sinds de oprichting in 2009 terughoudend geweest om donaties te vragen dan wel financieel van derden afhankelijk te zijn. In al die jaren zijn er slechts een paar donaties geweest van buiten de partij.

Eerlijk Alternatief eist niet én verwacht zelfs niet van alle leden een donatie. Slechts van degenen die een vergoeding uit de politieke werkzaamheden ontvangen, heeft Eerlijk Alternatief in het Huishoudelijk Reglement de afspraak dat er maandelijks contributie betaald wordt. Concreet geldt dit voor zowel de wethouder namens Eerlijk Alternatief, voor de zeven raadsleden als voor het buitenraadslid. Voor allen geldt dat het hen vrij staat meer te schenken dan met elkaar is afgesproken, maar dat dit geen invloed zal hebben op een gunstigere positie op een volgende kandidatenlijst. Het bestuur van Eerlijk Alternatief is van mening dat de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft door zelfs geen donaties meer aan te nemen van kandidaten die op de kandidatenlijst staan en zijn omschreven als fractieadviseur. Juist omdat een aantal succesvolle ondernemers zich achter het gedachtegoed van Eerlijk Alternatief heeft uitgesproken, moeten eventuele misverstanden t.a.v. belangenverstrengeling worden uitgesloten. Buitenstaanders zouden wellicht kunnen denken dat invloed te koop is en dat wil Eerlijk Alternatief beslist niet. Zodoende heeft Eerlijk Alternatief geen behoefte aan financiële giften of voordeel uit (im)materiële zaken en staat erop juist zelfstandig de partij te bekostigen.
De uitspraak van de rechter in de zaak De Mos maakt ook duidelijk dat een lokale, niet landelijk vertegenwoordigde partij deels afhankelijk is van donaties, daar er geen geld van een landelijk bureau komt. Deze ongelijkheid betreuren we, maar de onafhankelijkheid, door geen bemoeienis te hebben van een landelijk bureau, is ons meer waard dan geld. Wij willen niet gebonden zijn aan de grillen van de landelijke politiek en ook niet afhankelijk zijn van externe geldschieters. Wel zo eerlijk!
Bestuur Eerlijk Alternatief
Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.