brown wooden house near green tree during daytime

De zomervakantie zit er weer op. Het reces voor de gemeenteraad is weer ten einde. Het nieuwe politieke jaar is officieel 24 augustus weer gestart met een bijeenkomst van de raad met een hapje en een drankje.
We hebben als Eerlijk Alternatief het vorige raadjaar succesvol afgesloten. In juli hebben we de kadernota besproken (deze geeft richting aan financiën en beleid voor de komende jaren). Tijdens de bespreking in de raad kunnen er aanvullingen en verbeteringen van alle partijen op deze kadernota worden ingediend.
Zoals u weet heeft Eerlijk Alternatief een aantal belangrijke speerpunten, onder andere op gebied van veiligheid, sociaal domein (zorg), maar ook op gebied van wonen of beter gezegd: het gebrek aan woningen.
We maken ons zorgen over huisvesting, of juist het tekort aan betaalbare woningen vooral voor starters. Dus hebben we gezocht naar oplossingen. Wij weten dat er vanuit de overheid, nog onder verantwoordelijkheid van demissionair minister De Jonge, heel veel flexwoningen staan, die gebruikt kunnen worden als woningen. Weinig andere gemeenten maken daar gebruik van, dat is merkwaardig. Eerlijk Alternatief heeft echter tijdens de bespreking van de kadernota een voorstel ingediend om deze flexwoningen te gaan gebruiken. Anders gezegd hebben wij het college de opdracht gegeven om:

  • in het vierde kwartaal 2023 met een uitgewerkt plan te komen voor realisatie van flexwoningen
  • met alle (particuliere) initiatieven welwillend mee te werken en te denken in mogelijkheden
  • gebruik te maken van steun en subsidie van de landelijke overheid
  • eventuele extra kosten mee te financieren in de begroting 2024

Deze opdracht werd sympathiek ontvangen door wethouder Van Kuppeveld. Daarnaast werd onze motie unaniem door de gehele raad ondersteund. Het geeft gelukkig ook aan hoe alle partijen het belang inzien van een snelle en goede oplossing voor de woningnood.
Het is belangrijk dat wij als grootste partij het voortouw nemen in een deel van een oplossing in dit langdurig probleem (zie ook het artikel in het AD van 10 juli jl. elders te lezen op deze site).
Tevens juicht Eerlijk Alternatief de keuze toe om een hospice te realiseren in Pijnacker in combinatie met een gemeentelijk flora en fauna vriendelijk natuurparkje. Dat zal voor de mensen die daar gebruik van zullen maken, maar juist ook voor familie, mantelzorgers en medici, een belangrijke meerwaarde betekenen.

Het geeft ons dus weer moed en energie om verder te gaan. De komende periode worden er nog enkele belangrijke onderwerpen besproken, waaronder veiligheid (o.a. de algemene politieverordeningen) en de begroting. We kijken vooral ook uit naar de uitkomsten van het minireferendum over de keuze voor aardgasloos Klapwijk.
Het college zal de uitkomsten van het onderzoek voor de opvang en huisvesting van asielzoekers presenteren. Een belangrijk onderwerp voor zowel onze inwoners als voor de mensen die noodzakelijk gebruik moeten maken voor opvang en onderdak.

Als u, als inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, iets signaleert of graag iets verbeterd wilt zien of als u gewoon een vraag heeft, neem gerust contact met ons op.

Ben Glaser
Fractievoorzitter EA

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.