brown wooden dresser with mirror inside white room

In maart 2022 waren er gemeenteraadverkiezingen. Eerlijk Alternatief werd als grootste partij gekozen in de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp met 8 zetels  een winst van 3! Een fantastisch resultaat, dat extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarna volgde een lange periode van overleg met andere partijen tot de vorming van een raadsakkoord en college. Het raadsakkoord werd door een grote meerderheid van de fracties in de raad onderschreven. Eerlijk Alternatief leverde een wethouder: onze lijsttrekker Hanneke van de Gevel. Zij heeft een mooie portefeuille waar we veel van ons eigen verkiezingsprogramma in kwijt kunnen.

Een jaar later

We zijn nu een jaar verder. Helaas heeft een van de fractieleden van Eerlijk Alternatief zich afgescheiden,  maar we blijven wel de grootste partij en de samenwerking met alle fracties is goed. Er zijn het afgelopen jaar veel onderwerpen in de raad besproken en besloten. Bij veel onderwerpen waren inwoners van de gemeente sterk betrokken. Er kwamen veel mensen  inspreken, hun mening en zienswijze aan de raad vertellen en het leidde regelmatig tot emotionele reacties van betrokkenen.

Nuance

Eerlijk Alternatief heeft op alle onderwerpen het besluit na zorgvuldig overleg gebaseerd op de zienswijze van de inwoners, onze eigen standpunten en het raadsbrede akkoord. Hiervoor hebben we in onze fractie woordvoerders /portefeuillehouders benoemd die de betreffende onderwerpen goed voorbereiden voor bespreking in de fractie. Soms waren er pittige discussies in de fractie, maar altijd leidde zo’n discussie naar een gezamenlijk en genuanceerd standpunt, welke we konden uitdragen in de raad.

Spiegel

In de huidige fractie werden vier nieuwe raadsleden en een nieuw buitenraadslid ingewerkt. Zonder directe ervaring zijn zij de raad ingestapt, maar wisten zij zich snel te bekwamen in het raadswerk. Na een jaar wennen, leren en ontdekken voelden we de behoefte om ook eens naar onszelf te kijken. Een SPIEGEL voor te houden. In de SPIEGEL kijk je naar jezelf, maar als je in een spiegel kijkt, zie je ook wat achter je is en zie je ook de omgeving. Het is goed om de tijd te nemen en vragen aan elkaar en aan onszelf te stellen als:

  • Waar staan we nu?
  • Zijn de taken goed verdeeld in de fractie?
  • Hoe ervaren we de fractievergaderingen?
  • Hoe ervaar ik het fractielidmaatschap? En mijn rol in de raad?
  • Wat gaat goed en wat kan er beter?

Alle raadsleden en ons buitenraadslid hebben dit soort vragen in individuele gesprekken met een bestuurslid van EA en de voorzitter van de fractie besproken.

Na deze gesprekken zijn we als fractie met elkaar in overleg gegaan. We hebben er voor gekozen om deze beleids(spiegel)dag op op een rustige zaterdag op een andere locatie te houden dan het gemeentekantoor.

Constructief

Opvallend en prettig was dat vanuit de individuele gesprekken een redelijke overeenstemming was over de goede en nog te verbeteren punten. Elk fractielid steekt veel tijd in het raadswerk en wil hiermee iets betekenen. Hierdoor konden we op een constructieve wijze deze beleidsdag vormgeven. We hebben onszelf de spiegel voorgehouden en dit heeft geleid tot goede werkafspraken. Hierbij richten we ons vizier weer op de toekomst en onze positie in de raad. In het najaar komen we weer bij elkaar voor zo’n beleidsdag. Tijdens deze dag evalueren we opnieuw de gemaakte afspraken en stellen we bij waar nodig blijkt.

Tot slot

Ik ben ervan overtuigd dat door deze spiegel en de gemaakte afspraken en verbeteringen de fractie van Eerlijk Alternatief nog enthousiaster en deskundiger op verantwoorde wijze de belangen van de inwoners kan behartigen in de gemeenteraad.

Ben Glaser

Fractievoorzitter EA

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.