Op initiatief van Eerlijk Alternatief is in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp enige tijd geleden besloten dat er in januari 2024 begonnen gaat worden met de invoering van een Mobiele Milieustraat in Pijnacker en in Nootdorp. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 december werd dit nog eens uitgebreid met Delfgauw door een motie die ingediend werd door Damien van Herk van Eerlijk Alternatief. De motie werd bij stemming gesteund door de gehele raad.

Wat is nou een Mobiele Milieustraat?
Een Mobiele Milieustraat is een verplaatsbare marktwagen waar je als inwoner naar toe kunt gaan om kleine dingen in te leveren waar je normaal gesproken voor naar de Milieustraat moet. U moet denken aan o.a. een oud tosti-ijzer, een airfryer, een oude vaas of een plastic fotolijstje. “De Mobiele Milieustraat zorgt er voor dat dit soort spullen laagdrempelig kunnen worden ingeleverd en dus niet in het restafval belanden. Jaarlijks kost het ons als gemeenschap heel veel geld, omdat dit soort dingen in het restafval of erger nog in andere afvalstromen (GFT, PMD of Papierbak) terecht komen en dus ons afval niet goed meer verwerkt kan worden.”, aldus Van Herk.

Afkeur
Door de invoering (en nu dus de bredere invoering) van een Mobiele Milieustraat hoopt de gemeenteraad meer grip te krijgen op de afvalstromen die nu helaas nog steeds vervuild worden. Tegenover iedere afkeuring van een afvalstroom staan in plaats van opbrengsten van het afval hoge kosten bij afkeuring. Deze extra kosten zien de inwoners dan ook terug in de afvalstoffenheffing. “Gelukkig zijn er veel inwoners die al enorm hun best doen om afval te scheiden, maar helaas zien we in met name de ondergrondse containers het nog te vaak misgaan. We hopen dat deze maandelijkse Mobiele Milieustraat in Pijnacker, Nootdorp en nu dus ook Delfgauw gaat bijdrage aan een vermindering van de afkeur in afval. Als de afvalstromen keurig gescheiden worden, dus minder vervuild, kunnen er een hoop kosten bespaard worden en zouden de afvalstoffenheffing misschien wel weer omlaag kunnen”, voegt Van Herk er aan toe.

Wat is de grootse vervuiler in Pijnacker-Nootdorp?
Uit recente onderzoeken is gebleken dat met name in de ondergrondse containers de afkeur het grootst is. Daarom werd door de gemeenteraad in samenspraak met het college een actieplan opgesteld en verschillende pilots in werking gezet vanaf 2024. Uit dezelfde cijfers blijkt ook dat het percentage GFT-afval in het restafval nog te hoog is. Als GFT-afval (wat over het algemeen wat zwaarder is in gewicht) in het restafval terecht komt, wordt het met het restafval verbrand. Voor verbranding van restafval wordt per ton betaald. Met deze door Eerlijk Alternatief geïnitieerde ontwikkeling die minder afkeuringen beoogt, kan wellicht een besparing worden gerealiseerd voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Wanneer en waar gaan we die Mobiele Milieustraat zien?

Op de website van Avalex staat een schema van de dagen en plekken. Op 17 januari is de opening. De planning voor Delfgauw is hierin nog niet opgenomen. https://www.avalex.nl/alternatief-nootdorp/

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.