black gas stove with white and black gas stove

Het project van de gemeente om de wijk Klapwijk van het aardgas te krijgen is een ware hoofdbreker voor onze partij. Want natuurlijk vindt Eerlijk Alternatief ook dat onze gemeente goed moet nadenken over het vraagstuk rondom de energietransitie en stappen moet zetten naar een duurzamere gemeente.

Eerlijk Alternatief heeft het proces van aardgasvrij Klapwijk altijd kritisch gevolgd en in de gemeenteraad hebben wij onze twijfels geuit over de snelheid waarin deze energietransitie moet plaatsvinden. Er is landelijk nog weinig ervaring in het transformeren van bestaande wijken naar aardgasvrij. En wij weten dat er enorm veel ontwikkelingen zijn in alternatieven om aardgasloos te verwarmen. Daarbij maakt Eerlijk Alternatief zich vanaf de start al zorgen om de kosten voor de individuele huizenbezitter.

Toch hebben we op 20 april jl ingestemd met het voorstel van het college.

Er zullen op termijn veel grondwerkzaamheden worden uitgevoerd voor het vervangen van leidingen en buizen in Klapwijk, dus zou bij een aanleg de grond maar eenmaal open hoeven. En zoals bekend heeft onze gemeente van het rijk subsidie ontvangen voor dit specifieke project, de zogenoemde PAW-gelden. Het voorstel van het college was om deze subsidie beschikbaar te stellen aan HVC als uitvoerder van dit project. Belangrijke voorwaarde is dat minimaal 50% van de eerste groep woningen akkoord gaat met aansluiten op het warmtenet.

Die 50%-eis is voor ons doorslaggevend geweest. Wij kunnen niet in de portemonnee van onze inwoners kijken en we weten dus ook niet of zij wel of niet bereid zouden zijn het gevraagde bedrag aan investering in te leggen. Wij kunnen ons namelijk ook heel goed voorstellen dat sommige inwoners vanuit oogpunt van duurzaamheid en klimaatverbetering wel deze stap zouden willen zetten. Dus was onze mening dat het dan nu aan de inwoners zélf is om deze beslissing te maken.

Tijdens de informatieavond voor inwoners van de wijk op woensdag 10 mei jl, waar twee van onze fractiegenoten bij aanwezig waren, werd duidelijk dat er nog heel veel vragen en twijfels leven bij de inwoners. Wat ook volkomen logisch is natuurlijk. Wij kunnen alleen maar zeggen: laat u alstublieft goed inlichten over wat dit specifiek voor uw situatie betekent. Bekijk ook eventuele alternatieven voor korte en lange termijn en neem aan de hand van alle informatie pas een besluit.

Eerlijk Alternatief zal de ontwikkelingen op de voet volgen en is erg benieuwd naar het draagvlak onder de inwoners van de eerste woningen die voor deze ingrijpende beslissing staan.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.