Zet de gemeenteraad de deur open voor beleggers?

In de besluitvormende raadsvergadering van 20 oktober heeft de gemeenteraad de door de wethouder ingediende nota woningvoorraad goedgekeurd.
Een belangrijk onderdeel was de mogelijkheid om koopwoningen boven de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) grens van €355.000,- te verkameren.

Verkameren wil zeggen dat een woning opgesplitst kan worden in meerdere ruimtes voor mensen die (tijdelijk) een kamer huren.
Denk hierbij aan mensen die plotseling door omstandigheden op straat staan of bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten.

Eerlijk Alternatief ziet de noodzaak in dat er juist in deze tijd, van tekort aan woonruimte, mogelijkheden gecreëerd worden voor mensen die tijdelijk huisvesting zoeken.
Ook om die reden heeft Eerlijk Alternatief ingestemd met de nota huisvesting arbeidsmigranten. Hierin staat opgenomen dat er in het tuinbouwgebied huisvesting wordt gecreëerd voor de buitenlandse arbeidskrachten in de tuinbouw. Deze huisvesting in de vorm van flexwoningen of aangepaste woningen voor meerdere personen hoort in of rond het glastuinbouwgebied.

Eerlijk Alternatief is tegen verkameren in de bebouwde kom van de dorpskernen.
Wij vinden het een aantasting van de leefbaarheid en van de sociale en maatschappelijke verbondenheid als een gewone woning wordt verkamerd.
De gemeenteraad is akkoord gegaan dat er 4 personen in een woning mogen wonen die samen geen huishouden voeren. Dus 4 verschillende op zichzelf staande huishoudens in een woning van 100m2.

Wij vinden het belangrijk dat juist deze woningen van rond de 100m2 op de markt blijven voor “normale” huishoudens / gezinnen.
Vaak zijn het inwoners die maar net -mede door de hoge rente- een hypotheek kunnen krijgen voor een woning van 100m2 vlak boven deze NHG-grens.

Voor beleggers is zo’n woning een interessante optie om te investeren. Zij kunnen vaak net iets meer betalen voor zo’n beleggingsobject. Deze huisbezitters verhuren dan die 4 kamers voor €700 tot misschien €800 per maand per kamer.

Daarnaast krijgen investeerders beleggers al een vergunning voor zo’n woning als deze slechts 50 meter van een andere verkamerde woning af ligt. Concreet kan dit betekenen dat er 2 verkamerde huizen in één blok woningen gevestigd worden.

En voor wie? We lossen daarmee het probleem op voor bijvoorbeeld de Delftse studentenhuisvesting, ten koste van de keus voor gezinnen die aan onze gemeente economisch verbonden zijn of willen zijn.

Eerlijk Alternatief is niet tegen verkamering of huisvesting voor mensen die tijdelijk een woning nodig hebben.
We vinden het echter onwenselijk dat dit gebeurt in een vol bebouwde omgeving. Er wordt te weinig gezocht naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld tiny houses of flexwoningen.

Wij vinden dat een vergunningsregeling over de te verkameren woningen veel meer afgestemd moet worden op onze buurgemeenten. Daar zijn veel strengere regels om een vergunning te krijgen voor het verkameren van een woning.

Ben Glaser
Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.