Veiligheid is een subjectief iets. Waar de een zich veilig voelt, kan dat voor de ander een onveilig gevoel geven. Om veiligheid te kunnen waarborgen hebben we in Nederland de spelregels vastgelegd in wetten zoals het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Ook op lokaal niveau kunnen we spelregels vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Met deze wet en regelgeving kunnen (buitengewoon)opsporingsambtenaren de veiligheid en openbare orde handhaven. Voor de politie is het zelfs een wettelijke taak. Deze is vastgelegd in artikel 3 van de Politiewet 2012: ”De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”
Bij Eerlijk Alternatief kwamen via diverse omwonenden van Winkelcentrum De Parade signalen binnen over jeugdoverlast, criminaliteit en verkeersonveilige situaties. Om een goed beeld te kunnen vormen van deze overlast en criminaliteit heb ik, raadslid Rodney Bos voor Eerlijk Alternatief, begin juni meerdere gesprekken gevoerd met ondernemers, bewoners en de manager van de Parade. Het beeld wat hieruit naar voren kwam was zorgwekkend. Er was sprake van onder andere: winkeldiefstal, drugscriminaliteit, verkeersonveilige situaties, jeugdoverlast en bedreigingen en intimidaties. Dit werd niet alleen gedaan bij het winkelcentrum maar ook bij de eindhalte van de tram, op de Markt en rondom het terrein van de voetbalvereniging. Deze onveiligheid en criminaliteit werd, naar verluidt, voornamelijk in de avonduren gepleegd door jongeren die niet alleen afkomstig waren uit Nootdorp, maar ook uit Den Haag en Zoetermeer.
Reden tot zorg en om deze zorg te delen. Na alle gevoerde gesprekken heb ik een afspraak gehad met de burgemeester. Hij is binnen het college degene die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. De opgehaalde informatie en mijn visie op veiligheid kon ik in dit gesprek goed delen. De burgemeester heeft daarna met de politie, HTM en BOA’s gesproken over de handhaving en het veiliger maken van het winkelcentrum en de omgeving daarvan. De afgelopen weken is er door de politie en haar partners geïnvesteerd in handhaving.
Op 20 juli ontstond er overlast en een hoge mate van onveiligheid, een zeer betreurenswaardige situatie. Een mogelijke schietpartij, waarbij in de lucht zou zijn geschoten, en de aanhouding van meerdere minderjarigen. Een situatie die aangeeft dat de signalen van ondernemers en bewoners niet ongegrond zijn geweest. En dat de onveiligheid en criminaliteit nog niet is opgelost. Dat kan ook niet in 2 weken en vraagt een langere inspanning van alle handhavers en een goede informatiepositie en analyse van deze informatie. Ik blijf, vanuit mijn rol als raadslid (volksvertegenwoordiger) en specialist in openbare veiligheid natuurlijk in contact met bewoners en ondernemers om te volgen hoe het zich verder gaat ontwikkelen.
Eerlijk Alternatief hecht, naast andere punten, grote waarde aan een veilig, heel en schoon Pijnacker-Nootdorp. Daarom heb ik een agendaverzoek ingediend om alle veiligheidsonderwerpen integraal in de gemeenteraad te behandelen. Deze houden allemaal verband met elkaar. Alle inwoners en bezoekers van onze gemeente moeten zich vrij en veilig voelen. Zoals ik aan het begin heb geschreven, is dat een subjectief iets, 100% veiligheid zullen we daarom nooit halen. Wel kunnen we alle signalen serieus nemen en mogen we van de politie en haar partners verwachten dat zij dat ook doen. En dat zij ervoor zorgen dat het veilig wordt en blijft.
Wilt u ook een melding maken over zaken aangaande openbare orde en veiligheid rondom De Parade of over andere plekken in onze gemeente Pijnacker-Nootdorp? Stuur dan een mail naar: r.bos@pijnacker-nootdorp.nl

Deel dit:

Eén reactie

[…] schreef ik al een opiniestuk over de subjectieve veiligheidsbeleving https://www.eerlijkalternatief.nl/2022-7-juli/veiligheid-is-subjectief/  Als handhaver van de rechtstaat speelt de politie een uiterst prominente rol als het gaat om […]

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.