Donderdagavond heeft de gemeenteraad met een meerderheid van 19 stemmen (Eerlijk Alternatief, D66, Trots, Gemeentebelangen, PvdD en Fractie Graafland) tegen het bestemmingsplan Vrijenban II gestemd, en daarmee tegen de bouw van 40 woningen aldaar. Een motie, ingediend door D66, Eerlijk Alternatief, Trots en Partij voor de Dieren, om te komen tot een gebiedsvisie voor Oud-Delfgauw met daarin meegenomen de herstructurering van de S-bocht, de lokale ontwikkelmogelijkheden, behoud van groen, de aanwezigheid van duurzame glastuinbouw en andere belangrijke zaken in het gebied S-bocht, Delftsestraatweg, Noordeindseweg en Kooltuin haalde een meerderheid van 17 stemmen.

Wat is er nou allemaal gebeurd en wat betekent dit voor Delfgauw?

Raadslid Manuela Bijl (Eerlijk Alternatief) legt uit hoe Eerlijk Alternatief wel voor bouwen is, maar dat dat niet overal past: “Toen de wijk Vrijenban I in 2011 werd gebouwd, was er in het bestemmingsplan alvast ruimte gecreëerd om op een later tijdstip 9 extra huizen in het verlengde van de weg Vrijenban te bouwen. De toekomstige kopers waren daarvan op de hoogte, niet iedereen was daar even blij mee, maar het was dat er nog een klein stukje bijgebouwd zou worden. Dat was voor ons de maximale uitbreiding op dat stuk.”

Plan voor veel meer dan 9 woningen

Maar de gemeente dacht er anders over en kwam met een plan om van die 9 huizen 40 huizen te maken. Een projectontwikkelaar had een stuk grond gekocht, met daarop oude loodsen. Zo lag het Bart Dekkerveld ineens in het midden van een projectontwikkeling waar de gemeente medewerking aan wilde verlenen.

Einde Oranjefeesten Delfgauw?

Deze ontwikkeling zou veel meer impact hebben op de omgeving dan de eerder beoogde 9 huizen. Het Bart-Dekkerveld zou verlegd moeten worden. Het werd veel kleiner en had veel minder voorzieningen Volgens het Oranjecomité zou dit het einde betekenen van ruim 50 jaar feestvieren.

Nog meer tegenstand

Ook de omwonenden waren fel tegenstander van dit plan. Ze hebben geprobeerd om alternatieve plannen bespreekbaar te maken, met daarin meer oog voor het groen en het buitengebied, de toekomst van de glastuinbouw aldaar, zorgen om de verkeersafwikkeling via de Delftsestraatweg, maar kregen keer op keer nul op het rekest.

Inspraak

De bouwplannen van de 40 huizen zijn niet terecht zijn gekomen in het Ontwerp Omgevingsvisie, een visie waarin de gemeente beschrijft wat er staat te gebeuren tot 2050. Juist in die ontwerpfase werd aan inwoners en ondernemers gevraagd wat ze van de plannen vonden, en uitgerekend dit bouwplan stond er niet in. Iets waar de wethouder wel zijn excuses voor maakte, geen reden was blijkbaar om het plan terug te nemen. Daarom hebben D66, Eerlijk Alternatief, Trots en de Partij voor de Dieren er nu voor gekozen om eerst een gebiedsvisie te maken waar inwoners inspraakmogelijkheden krijgen en er gekeken kan worden wat je in Delfgauw maximaal kunt ontwikkelen met behoud van het goede.

Zie ook de Telstar van 30-11-’22, pagina 17: https://www.jambooty.be/en/document/2293004

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.