Neem meer tijd om een alternatieve locatie te zoeken voor het hondenpension en beslis nu nog niet over de Oude Polder als mogelijke nieuwe locatie.” Zo kan de Raad rekening houden met zowel de omwonenden van de Oude Polder als met de ondernemer achter het hondenpension dat nu nog aan de Overgauwseweg zit. Dat is het besluit van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op donderdagavond 22 september, na een gezamenlijk voorstel van Eerlijk Alternatief, VVD, D66, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Trots.

Veel partijen in de raad zijn kritisch over vestiging van het hondenpension op de locatie Oude Polder, wat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft voorgesteld. Ook onder omwonenden zijn tegenstanders te vinden. Maar de raad wil ook rekening houden met de belangen van de eigenaren en werknemers van het hondenpension. Een hondenpension is een noodzakelijke voorziening voor de hondeneigenaren in onze omgeving. De eigenaren van het hondenpension hebben dit bedrijf al lang geleden opgericht en zijn ervan afhankelijk voor hun inkomen. Daarbij passen geen overhaaste beslissingen. Meer onderzoek naar alternatieve locaties voor het hondenpension is nodig.

 Plan terug naar de tekentafel

Om tijdens die zoektocht naar alternatieve locaties het hondenpension niet in de problemen te laten komen, is nodig dat er niet handhavend wordt opgetreden tegen het hondenpension op de oude locatie, en de eigenaren bijvoorbeeld dwangsommen zouden moeten betalen. Als de raad ervoor had gekozen het plan voor de locatie Oude Polder nu weg te stemmen, zou er voor het hondenpension geen zicht zijn op een oplossing. Dat had het makkelijker gemaakt om op te treden tegen het hondenpension op de huidige locatie, een groot risico voor de eigenaren. Om die reden leek het de raad verstandig om nu nog geen definitieve keuze te maken over het plan Oude Polder, maar het plan terug te geven aan het college van B&W.

Bijeenkomst alle mogelijke locaties bespreken

De wethouder heeft toegezegd een bijeenkomst te organiseren om alternatieve locaties te bespreken, samen met de eigenaren van het hondenpension. De Raad heeft daarbij meegegeven dat er tijdens die bijeenkomst ook naar locaties moeten worden gekeken die niet al eerder zijn overwogen. Door zo breed mogelijk te zoeken, kan de beste oplossing voor zowel het hondenpension als de omwonenden van de Oude Polder worden bereikt.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.