Politiek gekonkel?

Gelukkig is er een alternatief:

Gezond verstand

Met enige verbazing en teleurstelling heeft de fractie van Eerlijk Alternatief het laatste kwartaal van 2021 kennisgenomen van bijzondere keuzes, die niets te maken hadden met het belang van de inwoners. Maar veel meer gericht waren op steun van de zittende wethouders.

Dat is jammer, maar vooral ook zijn er een aantal gemiste kansen om nog betere besluiten te nemen op basis van meer informatie en kennis.

Waar gaat het over:

  • Energietransitie, dat wil zeggen, van het gas af en gebruik maken van andere energiebronnen dan die van fossiele brandstoffen (kolen, olie, aardgas etc.). Natuurlijk is Eerlijk Alternatief voor minder CO2-uitstoot en voor een schonere wereld. En gelukkig is er enorm veel ontwikkeling op gebied van alternatieve energie, zoals zonne- en windenergie, aardwarmte en groene waterstofgas.

Juist omdat er zoveel ontwikkeling zijn, stelde Eerlijk Alternatief de wethouder en de raad voor om niet te hard van stapel te lopen. Volg de ontwikkelingen en ga niet zelf het wiel uitvinden. De kosten van de transitie worden straks namelijk direct verhaald op de inwoners. Eerlijk Alternatief vindt dus dat je dat zorgvuldig moet afwegen (zie eerdere weblogs). Wat heel bijzonder blijft, is dat er in de energietransitie plannen worden voorgesteld die bestaande gasleidingen bv in Klapwijk weghalen. Gasleidingen die na een geringe aanpassing kunnen worden gebruikt voor het schone waterstofgas. Misschen nog niet volgend jaar, niet over 5 jaar, maar misschien toch wel voor 2030. Weghalen? Onze buurgemeente Den Haag investeert de komende 6 jaar in het vernieuwen van 180km gasleiding!!! De gemeenteraad (zonder onder andere Eerlijk Alternatief) heeft in haar ‘wijsheid’ helaas gekozen voor een plan waarbij gasleidingen weggehaald worden…

  • Hart van Nootdorp Het plan waar vlakbij de Parade in Nootdorp twee appartementencomplexen worden gebouwd, voor in totaal ruim 100 woningen en een nieuwe school. Daarnaast wordt in dit plan ook de Jan Janssenhal betrokken, waar ongeveer 400m. verderop op de oude locatie van de hal een nieuwe hal wordt gebouwd.

Vele inwoners hebben handtekeningen verzameld, zienswijzen geschreven met goede alternatieven voor het nu door de raad goedgekeurde plan. Het gezonde verstand van de inwoners mocht niet baten bij de stemming in de raad. Het plan werd (met onder andere de fractie van Eerlijk alternatief als tegenstem) goedgekeurd.

Waar maken de inwoners en Eerlijk Alternatief zich druk over? De verkeerssituatie! Met name de zoen- en zoefplekken voor de school (kiss and ride),want die zijn er te weinig, te gevaarlijk en te onlogisch. En de inrichting van de weg om het bestaande Mercatogebouw, de omloop, inrichten voor tweerichtingsverkeer. We vinden dat verkeerstechnisch niet alleen onverantwoord, maar zelfs gevaarlijk. Daarnaast begrijpt Eerlijk Alternatief de angst van bewoners dat er een appartementencomplex op 15m afstand van hun perceel wordt gebouwd van ongeveer 3 hoog. In ieder geval kunnen de bewoners van dit complex dan goed waarnemen wat er 15m verder op tafel komt. Eerlijk Alternatief is in het bezit van veilige alternatieve verkeersplannen en wenst ook dat de eerder voorgestelde afstand van 26m tot bestaande percelen wordt nagekomen bij de bouw van de appartementen.

Eerlijk Alternatief stelde daarom voor, nogmaals gebruik te maken van de kennis van de inwoners en de nieuwe informatie plus het alternatief plan te bekijken. Vooral omdat de inwoners van voornemens zijn om in beroep te gaan bij de Raad van State, wat een vertraging oplevert van ruim 4 jaar voor de plannen.

Dus later woningen, bij de huidige woningnood, later een nieuwe moderne school en heel bijzonder zelfs later een nieuwe sporthal, terwijl deze eigenlijk met dit project weinig te maken heeft.

De coalitiepartijen hadden lak aan het gezonde verstand van Eerlijk Alternatief en met name VVD, CDA, PPN en zelfs D66 kozen voor het huidige plan…

(politiek gekonkel?)

  • Dat Eerlijk Alternatief werkelijk opkomt voor de belangen van de inwoners, bewijst de laatste actie van Nita Graafland. Eerlijk Alternatief vindt het heel erg dat kinderen door coronamaatregelen niet naar school konden. Niet goed voor de kinderen en het ontwricht ook regelmatig de gezinssituatie. Om kans om besmettingen en weer schoolsluitingen te voorkomen, heeft Nita zich ingezet voor een systeem, waar luchtreinigingsfilters geplaatst kunnen worden in klassen.Het mooie van deze actieve luchtreinigers is dat ze niet alleen de virussen (bacteriën, schimmels, gassen en geuren) uit de lucht afbreken en omzetten in zuurstof en waterstof, maar ook dat ze de virussen afbreken die op oppervlakten zitten.

Een schone lucht dat is wat we toch allemaal willen? Nita kreeg het zelfs voor elkaar dat de installaties in een aantal klassen gratis geplaatst worden. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat voor de hele gemeente kan worden uitgevoerd. En er kan dan gebruik gemaakt worden van de voor de coronapandemie gereserveerde gelden (nog onaangetast budget binnen de gemeente).

Gelukkig ging de wethouder in kwestie hier gedeeltelijk mee akkoord. Helaas was er weinig bijval van de andere fracties, zoals de onderwijspartij D66, de gezinspartij CDA en de nu nog grootste partij de VVD. Onbegrijpelijk, het gaat immers om de gezondheid en de continuïteit van de schoolkinderen…Politiek gekonkel.

Gelukkig is er een alternatief:

Gezond Verstand

Ben Glaser

Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.