woman holding sparkler

De jaarwisseling komt eraan. Ook wel bekend als Oud en Nieuw, waarbij we terugkijken op de diepte- en hoogtepunten van het oude jaar en elkaar betere en meer hoogtepunten voor het nieuwe jaar  wensen. Voor de hulpverleners, huisdiereigenaren en anderen is dit echter een minder leuke gebeurtenis. Ook het buitenland kijkt vol verbazing (en met afgrijzen) naar de jaarwisseling in Nederland die in de beelden er eerder uitziet als een oorlog dan als een feestelijke gebeurtenis

Vanaf begin november zijn de harde knallen met enige regelmaat te horen. Het blijft niet alleen bij knallen, het illegale vuurwerk wordt ook gebruikt om het nodige te vernielen, zoals onlangs dit bord in Nootdorp.

Op mijn opmerking bij een bericht van de Telstar over de vernieling van het Nootdorp-bord waarin ik stelde dat je niet van illegaal vuurwerk, maar van explosieven moet spreken, kwamen diverse reacties. Daarin werd gesteld op basis van schei- en natuurkunde dat vuurwerk op een andere wijze dan een explosief tot ontbranding kwam en je het daarom geen explosief mocht noemen.

Daar ben ik het hartgrondig mee oneens. Het gaat niet om de wijze van ontsteking, maar om de luchtdrukverplaatsing, de kracht van het projectiel en de ravage die een dergelijk stuk illegaal vuurwerk aanricht. Van illegaal vuurwerk wordt gesproken als o.a. er een flash is, de knal te hard is en er te veel kruit inzit. Met enige regelmaat kan je in het nieuws lezen dat er illegaal vuurwerk in beslag is genomen met de kracht van meerdere handgranaten. Nu is illegaal vuurwerk geen handgranaat, want er zijn geen scherven die in de rondte spatten, maar de knutselaars weten aan illegaal vuurwerk flessen benzine en potjes met schroeven e.d. vast te maken, waardoor het wel degelijk een handgranaat of erger wordt.

Nee, ik ben niet tegen vuurwerk. Ik ben voor veilig gebruik van legaal vuurwerk. Ook mijn partij Eerlijk Alternatief is voor een feestelijke jaarwisseling. In ons verkiezingsprogramma staat hier het volgende over:

“Eerlijk Alternatief wil het afsteken van legaal en veilig vuurwerk door particulieren niet verbieden. Wel moeten er meer vuurwerkvrije-zones op kwetsbare plekken komen, zoals bij zorgcentra en maneges. Verder pleiten wij ervoor om het tijdvak waarin vuurwerk mag worden afgestoken te beperken conform de landelijke regelgeving. Er moet beslist gehandhaafd worden op vroegtijdig afsteken van vuurwerk en bezit van illegaal vuurwerk.”

Illegaal vuurwerk is niet feestelijk. Het zorgt voor veel schade en veel slachtoffers. Illegaal vuurwerk komt via de illegale import vanuit het buitenland bij ons binnen, maar het is ook professioneel vuurwerk wat door amateurs wordt afgestoken. Cobra’s, strijkers, mortieren, de handel in deze explosieven is enorm winstgevend en steeds meer in handen van de georganiseerde criminaliteit (zie hier het artikel in het AD). De netwerken die in de drugs- en wapenhandel zitten, hebben nu ook illegaal vuurwerk / explosieven aan hun voorraad toegevoegd. Het spul heeft een dusdanige kracht dat het wordt gebruikt bij de zogenaamde plofkraken en het opblazen van voordeuren van concurrenten.

Ik pleit voor een stevige handhaving en opsporing van  illegaal vuurwerk en ben er groot voorstander van om het vanaf een bepaald kruitgehalte en/of luchtdrukverplaatsing als explosief aan te merken en het strafbaar te stellen in de Wet Wapens en Munitie met daarbij de stevige straffen en het niet alleen aan te merken als een overtreding van de Wet Economische Delicten, Wet milieubeheer en/of het vuurwerkbesluit (meer over straffen lees je hier). ‘Explosief’ is wat mij betreft ook een minder liefelijke benaming dan ‘illegaal vuurwerk’. En wellicht moeten we de term ‘vuurwerk’ niet positief framen als iets feestelijks, maar eerder als iets gevaarlijks waar je terughoudend mee moet omgaan. Daarbij zouden we in plaats van vuurwerkvrije zones, juist vuurwerkzones moeten aanwijzen. Heb je vuurwerk dan mag je dat de 31ste tussen bepaalde tijdstippen op een aangewezen plek afsteken.

Ik wens, mede namens alle leden van Eerlijk Alternatief, iedereen een bijzonder feestelijke en veilige jaarwisseling waarbij de omgeving schoon en heel blijft. Laten we er met z’n allen wat moois en gezelligs van maken. PROOST!

Op 28 en 29 november staat het Mobiel Media Lab van de Politie over vuurwerk in Pijnacker

Rodney Bos
Raadslid Eerlijk Alternatief
Portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid

Reageren: Stuur een mail naar r.bos@pijnacker-nootdorp.nl

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.