De boodschap van Eerlijk Alternatief aan de wethouder was duidelijk: “Wij hopen dat het college gaat kijken of er meer sociale woningbouw opgenomen kan worden in dit plan.” Met deze stemverklaring stemde Eerlijk Alternatief op 20 oktober jl. in met de startnotitie ‘Ruimtelijke visie Oranjepark Pijnacker’. Het unanieme raadsbesluit zorgt ervoor dat de planontwikkeling naar een volgende fase gaat.
Het Oranjepark is een inbreilocatie tussen het Konninginnehof en het bestuurscentrum dat ontwikkeld zal worden voor hoofdzakelijk (betaalbare) woningbouw. Een startnotitie stelt de eerste kaders op om een ruimtelijk visie te gaan ontwikkelen. Zo kan er in opgenomen worden wat wij als gemeenteraad belangrijk vinden en waar de verdere planontwikkeling door de gemeente rekening mee moet houden. In deze startnotitie zijn onder andere het belang van groene (openbare) ruimte, goede bereikbaarheid, een evenwichtige woonvoorraad, een duurzame buurt en een gezonde en veilige leefomgeving opgenomen.

Het Oranjepark biedt kansen

Twee harde randvoorwaarden zijn opgenomen in de startnotitie. Ten eerste staat beschreven dat het een intensief woningbouwprogramma voor passende doelgroepen moet zijn. De nadruk ligt vooral op starters, senioren, empty nesters, jongeren en spoedzoekers als doelgroepen genoemd die gebruik moeten gaan maken van de te realiseren woningen. Ten tweede wordt benoemd dat minimaal 30% van de woningbouw sociaal moet zijn.
Beide randvoorwaarden heeft Eerlijk Alternatief hoog in het vaandel staan. In het verkiezingsprogramma staat te lezen dat de partij zich hard maakt voor een divers woningaanbod waarbij zowel starters als doorstromers aan bod komen. Daarbij wordt gestreefd naar een woningvoorraad waarbij 30% sociaal is. Aangezien de startnotitie de tekst “minimaal” 30% bevat, heeft Eerlijk Alternatief in kunnen stemmen met het voorliggende besluit.

Het gat moet kleiner worden

Eerlijk Alternatief hoopt dat de uitwerking van dit plan een groter aanbod sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Op dit moment bestaat het aandeel sociale woningen om en nabij de 20%. Het gat in de huidige woningvoorraad moet daarmee verkleind worden. Wethouder Van Kuppeveld benadrukte de wens van het college om betaalbare woningen te gaan realiseren in het Oranjepark. Eerlijk Alternatief kijkt dan ook reikhalzend uit naar het eerste kwartaal van 2023 wanneer de ruimtelijke visie gepubliceerd zal worden. Dan weten de inwoners van Pijnacker-Nootdorp en de gemeenteraad welke keuzes er gemaakt zijn. Waar nodig zal Eerlijk Alternatief zich dan zoals altijd inspannen om het voorstel aan te passen om betaalbare woningen te bewerkstelligen. Het begin is er. En dan nu de uitwerking.

Bas Gelton
Eerlijk Alternatief

Zie hieronder de link naar het nieuwsbericht:
[VIDEO] Nieuwe plannen voor Oranjepark Pijnacker besproken in raadsvergadering – Pijnacker-Nootdorp.TV

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.