Binnen Eerlijk Alternatief is Rodney Bos de specialist op het gebied van veiligheid, openbare orde en handhaving. Op onze website deelt hij zijn gedachtes. Deze keer over de politie.

Eerder schreef ik al een opiniestuk over de subjectieve veiligheidsbeleving https://www.eerlijkalternatief.nl/2022-7-juli/veiligheid-is-subjectief/  Als handhaver van de rechtstaat speelt de politie een uiterst prominente rol als het gaat om veiligheid. De rol en taak van de politie is vastgelegd in artikel 3 van de Politiewet 2012:

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

Als je artikel 3 leest, wat denk jij dan dat de politie doet? Ze doen best veel, eigenlijk te veel. Gebrek aan capaciteit wordt vaak als eerste aangevoerd waarom men dingen niet doet of kan doen. Maar ook het maken van de juiste keuzes, de juiste prioriteiten stellen en goed leiderschap zijn essentieel voor wat de politie kan doen. De politie is een dienst van de rijksoverheid. De politie heeft als belangrijke taak dat zij de burgers moet dienen. Een goede en transparante verantwoording waar het geld aan wordt uitgegeven is essentieel om vertrouwen in de politie te houden.

De politie is niet te benijden en doet haar werk in een samenleving die onder druk staat. Individualisering neemt toe, complot denken komt vaker voor en de lontjes van mensen zijn een stuk korter geworden. Om het werk goed te doen hebben politiemensen goede  training en de juiste competenties nodig, maar ook een flinke brok ervaring.

Het vraagt ook om een politie die in verbinding staat met de samenleving en die weet waar de burger behoefte aan heeft. Daarom is het goed dat de politie in gesprek gaat met de wijk https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/wijkgesprekken-met-politie-en-gemeente/21820/

Niet alles wat de burger ziet is ook wat het is, dit gaat ook over de subjectieve beleving, zoals in mijn vorige opiniestuk beschreven. Vaak worden observaties van omstanders als feiten op de sociale media gedeeld, terwijl de echte feiten anders zijn. Hier ligt een taak voor de politie om goed te communiceren en om de burger mee te nemen in wat zij doet. Dat kan niet altijd, maar gebeurt nu te weinig. Daardoor ontstaat er wederzijds onbegrip en afstand. Terwijl de politie er juist is voor de burger en dicht bij hun burgers moet staan. Met elkaar in gesprek  gaan op basis van objectieve feiten in plaats van subjectieve belevenissen komt het wederzijdse begrip en de actieve wederkerigheid alleen maar ten goede.

Alles wat de politie doet, is naar mijn mening voor de samenleving. De slogan is tenslotte niet voor niets: “Waakzaam en dienstbaar.” Als raad hebben wij een controlerende functie. Ook als het gaat over het waarborgen van veiligheid en de aanpak van criminaliteit. Daarom heb ik, namens de fractie van Eerlijk Alternatief, vragen ingediend over de politie in onze gemeente en meer specifiek over de aanpak van de overlast in de Parade. https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/11883644/1/Schriftelijke+vragen+EA+%27Politie%27 Schriftelijke+vragen+EA+’Parade’ (raadsinformatie.nl) Het is aan de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid in het college, zijnde de Burgemeester, om deze te beantwoorden.

Ik ben zelf ook erg benieuwd naar de ervaringen en belevingen van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp met de politie in onze gemeente. Laat mij weten wat er goed gaat en/of wat er beter kan via de mail r.bos@pijnacker-nootdorp.nl of via twitter @rodney_bos

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.