persons right foot on white wall

Eerlijk Alternatief: Daadkracht

Alle politieke partijen zijn voor meer betaalbare woningen, meer werkgelegenheid, behoud van groen, goede zorg en openheid van bestuur. Ja, zeker in verkiezingstijd. Hoe kunt u als inwoner nu uw stem, zeg maar vertrouwen geven zonder dat dit beschaamd gaat worden? Landelijk hebben we gezien dat de politieke kopstukken dat vertrouwen helaas wel af en toe beschaamd hebben. Daar heeft Eerlijk Alternatief veel moeite mee.

Waar staat de partij Eerlijk Alternatief eigenlijk voor? Heel eenvoudig: voor daadkracht tonen en niet om mooie beloftes te verkondigen. Even enkele concrete voorbeelden:

-Een grote ergernis in de politiek is als het gevoel gegeven wordt dat er inspraak voor bewoners is, maar alles toch al geregeld is of wordt en dat er dus naar die inspraak niet geluisterd wordt. Het helpt als die bewoners zich gesteund voelen door lokale politici. Daarom maakt Ben Glaser zich momenteel sterk voor de verkeersveiligheid in het Hart van Nootdorp / Mercato en is Manuela Bijl in actie gekomen voor groenbehoud in Emerald. Eerder al is Eerlijk Alternatief in actie gekomen tegen de geplande komst van een houtstookoven nabij de Boezem.

over Hart van Nootdorp lees verder:

over Groenbehoud in Emerald lees verder:

Over de houtstookoven lees verder:  en het succes in

-Het is algemeen bekend dat scholen tellen als brandhaarden in de coronabesmettingen. EA-raadslid Nita Graafland zocht contact met een bedrijf dat bereid bleek om gratis als test op de Mariaschool in Pijnacker luchtreinigingsapparaten te plaatsen ten einde die besmettingen tegen te gaan.

-Speculanten en huisjesmelkers kennen al enkele jaren helaas gouden tijden en een starter kan een woning niet of nauwelijks betalen, want er is ook nog eens te weinig aan sociale woningbouw gedaan. EA-fractievoorzitter Hanneke van de Gevel heeft gevraagd om een nieuw overzicht van locaties in de bebouwde kom die geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Deze ’tussenplekjes’ worden inbreilocaties genoemd waarvan een aantrekkelijk voordeel is dat een groot percentage van die woningen op die plekken toegewezen kan worden aan eigen inwoners uit onze gemeente!

-EA-raadslid Damiën van Herk heeft deel uitgemaakt van de organisatie van de 12 Inch Race, een populair evenement dat helaas gestopt is. Eerlijk Alternatief hoorde van de oorzaak hiervan: regeldruk. Meerdere horeca-ondernemers bleken hier tegenaan te lopen. Zodoende besloot EA al in 2018 om een onderzoeksbureau in te huren dat hier objectief de oorzaken van kon vaststellen. En wat bleek: regeldruk! Van dat rapport zijn alle raadsleden en collegeleden op de hoogte gebracht.

-We weten dat er stille armoede heerst en ook in Pijnacker-Nootdorp is er een voedselbank. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Eerlijk Alternatief heeft zich zodoende ingespannen voor de gratis invalidenparkeerkaart. Ook heeft EA zich succesvol sterk gemaakt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor AOW-ers zonder pensioentje die moeten leven van 120% op de bijstandsnorm.

Wat beslist ook de aandacht van Eerlijk Alternatief heeft, is de energietransitie. Dit is een opdracht die heel Nederland, dus ook Pijnacker-Nootdorp kent. Ben Glaser heeft laten zien dat het hem menens is en dat we aan de slag moeten, maar dat er geen overhaaste beslissingen genomen moeten worden. De ontwikkelingen gaan zo snel: wat vandaag slim lijkt, kan morgen al achterhaald zijn. Ga daarom niet zo maar gasleidingen weghalen, je kan ze nog nodig hebben! Zorg ervoor dat de bewoners niet zo maar voor de kosten opdraaien. Daar heeft Eerlijk Alternatief al eerder voor gewaarschuwd en staat er gelukkig niet alleen voor. Zie

Ben Glaser eindigt in zijn pleidooi met de zin: ‘Beter een aantal jaar wachten dan nu keuzes maken waar we spijt van krijgen’. Zie

Eerlijk Alternatief is overal in onze gemeente zichtbaar en heeft tientallen fractie-adviseurs, die zich vaak al jaren voor onze gemeente inzetten als maatschappelijk betrokken ondernemer, vrijwilliger, organisator of mantelzorger. EA wil daadkracht tonen. Nogmaals, het gaat niet om mooie woorden en loze beloftes, maar om wat men in de praktijk doet. Gelukkig…er is een alternatief. Dan verdient Eerlijk Alternatief hopelijk uw vertrouwen.

Lijst 2.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.