Eerlijk Alternatief is een warm voorstander van het bouwen voor mensen die in aanmerking komen voor sociale woningbouw. Minimaal 30% is inderdaad een mooi streven, maar mag wellicht ook meer zijn.

De wethouder vindt dat de nadruk van het gemeentelijk woonprogramma ligt op kleine huishoudens (starters en ouderen) die willen doorstromen. Bij de nieuw te bouwen woningen zegt het college hier dan ook rekening mee te houden. Het beleid is gericht op  een gevarieerd aanbod aan appartementen die passen bij deze doelgroepen. Eerlijk Alternatief vindt dit een goed uitgangspunt, maar…we herkennen dit beleid van het college nog niet in de eerste plannen, bijvoorbeeld in de nieuw te bouwen appartementencomplexen In het Hart van Nootdorp. Er komen in het Hart van Nootdorp twee appartementencomplexen: één van circa 50 en één van circa 60 appartementen. Het aantal ligt nog niet geheel vast. De afmeting van de appartementen bedraagt 50 m² voor starters en alleenstaanden (sociale woningbouw) en tot 70 m², voor bijvoorbeeld senioren. Deze woningen zullen in de categorie vrije sector worden gebouwd.

Eerlijk Alternatief is van mening dat de doorstroming nog meer gestimuleerd kan worden door de maximale oppervlakte van 70 m² te verruimen. Wellicht met meer dan 50%. EA is al jaren voorstander van het bouwen van ruime appartementen voor de ‘ouderen’. Deze Inwoners hebben vaak behoefte om in een wat ruimer appartement te wonen. Als er dan een aanbod is, dichtbij een winkelcentrum en een zorginstelling, kan dit een belangrijke overweging zijn om te verhuizen. In de conceptplannen uit 2020 van het college werd er nog uitgegaan van appartementen van 85 m² i.p.v. 70 m², dat is een ruime slaapkamer méér. Leuk als hobbyruimte/logeerkamer/kantoor. Eerlijk Alternatief is van mening dat er geen belangrijke doorstroming gestimuleerd wordt door woningen voor ouderen te bouwen van slechts 70 m². Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2020, behoudens de VVD, een slimme keus gemaakt en besloten de Jan Janssen sporthal terug te bouwen op de huidige plaats. Hierdoor kunnen er circa 25 extra woningen gebouwd worden. Dan zeggen wij: bouw dan ook een aantal grotere appartementen!

Eerlijk Alternatief is bekend met inwoners die eind jaren 80 of 90 een ruime eengezinswoning hebben gekocht. Veel van deze woningen worden nu bewoond door slechts twee inwoners, aangezien de kinderen na 25/30 jaar vaak het huis uit zijn. Deze inwoners zien hun pensioenleeftijd dichterbij komen of hebben deze al bereikt. Deze mensen oriënteren zich op de woningmarkt en natuurlijk willen ze de kans krijgen om in onze gemeente te blijven wonen. Het aanbod voor ruime appartementen in onze gemeente hiervoor is schaars. Zelfs nu er op diverse nieuwbouwlocaties mogelijkheden liggen om naast de belangrijke sociale woningbouw (voor starters, eenoudergezinnen etc.) ook ruimere appartementen te realiseren (85-100 m²). De doorstroming stopt hierbij en gezinnen met kinderen zullen noodgedwongen buiten de gemeente of zelfs regio een huis moeten kopen.

Wij zien deze doorstroming als volgt ontstaan.

  • Bouw ruime appartementen: 85-100 m²
  • tweepersoonshuishoudens (ouderen) wonend in eengezinswoning met 3,4 of 5 slaapkamers verhuizen naar een appartement.
  • Jonge gezinnen verhuizen naar een eengezinswoning en laten een kleinere en betaalbare woning achter.
  • Jongeren kunnen een stap maken, verlaten hun kleine startersappartement en kunnen naar deze wat grotere, duurdere maar betaalbare woning doorstromen.
  • Kleinere woningen in de categorie sociale woningbouw komen vrij voor starters…

Dat is doorstroming

In de besluitvormende vergadering van 22-04-21 heeft Eerlijk Alternatief een motie ingediend, waarin zij voorstelde om nu al in het woonprogramma rekening te houden met ruime appartementen. Ondanks dat alle partijen dit een goed  idee vonden, steunden alleen GBPN, PvdD en Trots de motie van Eerlijk Alternatief. Voor Eerlijk Alternatief staat dit onderwerp hoog op onze agenda en wij zullen dan ook de juiste politieke wegen blijven zoeken om onze standpunten te realiseren.

Ben Glaser

Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Eén reactie

[…] 16 december 2021 Nu er eindelijk een nieuwe regering komt, na -op bepaald niet fraaie wijze- het record gebroken te hebben van langstdurende kabinetsformatie, moeten wij allemaal maar hopen dat dit meer is dan een verstandshuwelijk. We moeten hopen dat allerlei grote problemen niet vooruit- of afgeschoven worden, maar écht prioriteit krijgen. Wat betreft de woningnood schijnt dit voornemen gelukkig zeer serieus te zijn. De in 2010 gemaakte blunder van kabinet Rutte I om het ministerie van Volkshuisvesting op te heffen, wordt niet in een paar jaar goed gemaakt. Immers, de halfslachtige poging in 2012 om het tij toch een beetje te keren door een minister van Wonen aan te stellen (echter zonder ministerie), verslechterde slechts de woningmarkt. Het instellen van de zogenaamde ‘verhuurdersheffing’ door Stef Blok (die niet uit de bouwsector afkomstig is) was voor veel woningcorporaties een reden om af te willen van oude sociale huurwoningen en niet in nieuwbouw te investeren. Voor de nauwelijks aan banden gelegde huisjesmelkers en speculanten braken gouden tijden aan, waar de starter, ook in Pijnacker-Nootdorp, helaas flink last van heeft. In de jaren 50 gold trouwens de woningnood als volksvijand nummer 1. En toen genoot de oplossing daadwerkelijk prioriteit, zie https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=12 Zo’n landelijk gecreëerd probleem, die verwaarlozing van de sociale woningbouw, komt dus ook op het bordje van de gemeente te liggen. De fractie van Eerlijk Alternatief heeft zich veelvuldig ingespannen om het grote probleem van de woningnood aan te pakken. Zo is Ben Glaser de warm pleitbezorger van zogenaamde ‘doorstroomwoningen’ voor senioren, zodat eengezinswoningen (waar sinds de kinderen uit huis zijn nog maar twee mensen wonen) vrij zullen komen. Glaser heeft eerder op deze website en in de gemeenteraad helder uitleg hierover gegeven, zie https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-4-april/wonen-in-pijnacker-nootdorp-eerlijk-alternatief-kiest… […]

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.