Ook Eerlijk Alternatief maakt zich druk om het milieu en de uitstoot van CO₂. Ook Eerlijk Alternatief streeft naar een schonere wereld.
In 2050 moet de uitstoot van CO₂ met 95% verminderd zijn en over 8 jaar moet de uitstoot van CO₂ ten opzichte van 1990 met ongeveer gehalveerd zijn.
Aardgasloos lijkt de toekomst en is een klein deel van de oplossing in de CO₂-reductie.

Projectwijk

In 2017 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een toezegging voor een subsidie gekregen van het Rijk om als één van de eerste gemeenten in Nederland te starten met het aardgasloos vrijmaken van de gemeente.
De wijk Klapwijk is aangewezen als projectwijk om de eerste stappen te zetten in aardgasvrije woningen.
Daarbij worden alle nieuwbouwwoningen op een andere manier van warmte voorzien dan de traditionele gas cv-ketel.
Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft een energietransitieplan van het college goedgekeurd om tot 2030 een groot aantal woningen aardgasloos te maken. Het landelijke beleid is erop gericht dat we vanaf 2050 allemaal ‘van het gas af’ zouden moeten zijn.

Hoge kosten

Eerlijk Alternatief maakt zich zorgen over de te verwachten hoge kosten voor de inwoners. Mede om die reden zijn wij niet akkoord gegaan met dit plan van de gemeente. Samen met twee andere partijen heeft Eerlijk Alternatief een voorstel ingediend om de inwoners van de gemeente meer inspraak te geven over dit energietransitieplan. Maar tot onze verbazing werd dit voorstel door de andere partijen verworpen. De extra inspraak van de inwoners op dit plan komt er dus niet.
Op dit moment is het al duidelijk dat de inwoners hoge, extra kosten staan te wachten. Beginnend met 1500 euro om de aansluitingen naar de woning aan te passen voor een nieuwe warmtevoorziening. Daarnaast kunnen de kosten voor aardgasloos koken wel oplopen tot 4500 euro of zelfs meer. Voorlopig gaat het om alleen de wijk Klapwijk, maar hierna komen de andere wijken in de gemeente aan de beurt. De fractie van Eerlijk Alternatief maakt zich daar echt heel druk om. Niet alle inwoners hebben dit bedrag zo maar liggen.

Kapitaalvernietiging

Er wordt gedacht aan een warmwaterbron , maar deze moet nog worden aangeboord en er moeten nieuwe leidingen aangelegd worden om de huizen van deze warmte te voorzien. Helaas wordt in het plan te weinig rekening gehouden met andere bronnen van warmte of energie, zoals restwarmte van oppervlaktewater en asfaltwarmte. De ontwikkeling van energie via waterstofgas wordt zelfs genegeerd. Terwijl andere gemeenten zich hierop juist aan het voorbereiden zijn. In het energietransitieplan staat zelfs benoemd dat het gasnetwerk, wat geschikt kan worden gemaakt voor waterstofgas, wordt weggehaald. Dit zou werkelijk kapitaalvernietiging betekenen, omdat waterstofgas geleverd kan worden via het huidige gasleidingennet.

De gemeenteraad heeft dus in meerderheid beslist over hoge kosten voor de inwoners. Helaas!
Ook in eerdere besluiten heeft de raad als gevolg van onwetendheid inwoners op onnodig hogere kosten gebracht.
Als inwoners van Tuindershof willen kiezen voor zonnepanelen heeft de gemeente om esthetische redenen gekozen voor indak-zonnepanelen in plaats van opdak (bijna alle inwoners kiezen voor opdak). Kosten voor de huizenbezitter in Tuindershof zijn hierdoor 2 tot 3 x zo hoog en het rendement is lager. Het enthousiasme om dan te kiezen voor zonnepanelen wordt daardoor wel een stuk minder.

Nieuwe ontwikkelingen

Eerlijk Alternatief is van mening dat ontwikkelingen in de alternatieve energiebronnen en warmte zo snel gaan, dat het beter is nu nog geen grote investeringen te doen of in ieder geval niet de inwoners hiermee op te zadelen.
Het lijkt ons beter om in dit geval juist niet de voortrekkersrol te nemen.
Er zijn immers wel degelijk risico’s voor een snelle energietransitie en het snel reduceren van CO₂.
Kan de netbeheerder de vraag naar elektriciteit wel aan?
Door de toename van elektrische auto’s , elektrisch koken en bijvoorbeeld door de warmtepompen. Dat valt nog te bezien!
Blijven we, zoals onze buurlanden, toch wel gedeeltelijk gebruik maken van aardgas?
Dat moeten we immers nog afwachten.
Wat gaat de ontwikkeling met waterstof de huishoudens opleveren?
Grote industrieën gaan al overstappen en enkele gemeenten stappen al over op warmte en energie van het schone waterstof. En zo zijn er ook meer ontwikkelingen voor het gebruik van restwarmte.

Samen met inwoners

Eerlijk Alternatief vindt het beter deze ontwikkelingen goed te volgen en in het belang van de inwoners samen met de inwoners te kijken wat de beste, meest haalbare en goedkoopste oplossing zou kunnen zijn. Dan pas kan men draagvlak creëren.
Beter een aantal jaar wachten dan nu keuzes maken waar we spijt van krijgen…

Ben Glaser
Raadslid Eerlijk Alternatief

Deel dit:

2 Reacties

Anja, okt 02, 2021

Duidelijk verhaal.
Hoe kan de gemeente de gasleidingen weghalen als er een gasleveringsverplichting is?

Ron, mrt 06, 2022

Kompleet idioot om gasleidingen weg te halen en burgers op onoverzichtelijke kosten te jagen.

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.