Nu er eindelijk een nieuwe regering komt, na -op bepaald niet fraaie wijze- het record gebroken te hebben van langstdurende kabinetsformatie, moeten wij allemaal maar hopen dat dit meer is dan een verstandshuwelijk. We moeten hopen dat allerlei grote problemen niet vooruit- of afgeschoven worden, maar écht prioriteit krijgen. Wat betreft de woningnood schijnt dit voornemen gelukkig zeer serieus te zijn. De in 2010 gemaakte blunder van kabinet Rutte I om het ministerie van Volkshuisvesting op te heffen, wordt niet in een paar jaar goed gemaakt. Immers, de halfslachtige poging in 2012 om het tij toch een beetje te keren door een minister van Wonen aan te stellen (echter zonder ministerie), verslechterde slechts de woningmarkt. Het instellen van de zogenaamde ‘verhuurdersheffing’ door Stef Blok (die niet uit de bouwsector afkomstig is) was voor veel woningcorporaties een reden om af te willen van oude sociale huurwoningen en niet in nieuwbouw te investeren. Voor de nauwelijks aan banden gelegde huisjesmelkers en speculanten braken gouden tijden aan, waar de starter, ook in Pijnacker-Nootdorp, helaas flink last van heeft. In de jaren 50 gold trouwens de woningnood als volksvijand nummer 1. En toen genoot de oplossing daadwerkelijk prioriteit, zie https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=12
Zo’n landelijk gecreëerd probleem, die verwaarlozing van de sociale woningbouw, komt dus ook op het bordje van de gemeente te liggen. De fractie van Eerlijk Alternatief heeft zich veelvuldig ingespannen om het grote probleem van de woningnood aan te pakken. Zo is Ben Glaser de warm pleitbezorger van zogenaamde ‘doorstroomwoningen’ voor senioren, zodat eengezinswoningen (waar sinds de kinderen uit huis zijn nog maar twee mensen wonen) vrij zullen komen. Glaser heeft eerder op deze website en in de gemeenteraad helder uitleg hierover gegeven, zie https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-4-april/wonen-in-pijnacker-nootdorp-eerlijk-alternatief-kiest-voor-starters-en-voor-doorstromers/

Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel heeft zich onlangs nog sterk gemaakt voor meer inbreilocaties (plekken in de bebouwde kom die mogelijk geschikt zijn voor woningbouw) en heeft de toezegging van de huidig verantwoordelijke wethouder dat er een nieuwe lijst met inbreilocaties komt. Deze kans is bij uitstek voor starters uit onze eigen gemeente waardevol. Ook dit is de pers niet ontgaan, zie https://pijnacker-nootdorp.tv/eerlijk-alternatief-wil-grote-focus-op-extra-woningaanbod-gemeente/
Eerlijk Alternatief zal zich blijven inspannen voor de bouw van betaalbare, sociale woningen. Niet alleen in verkiezingstijd dus. Al in 2009 was Hanneke van de Gevel overtuigd van het nut en belang van de woningcorporaties. https://www.eerlijkalternatief.nl/2009/vragen-en-antwoorden-woningbouwcorporatie/
Het is goed om te zien dat diezelfde gedrevenheid er 12 jaar later nog is!
Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.