Afgelopen donderdag 27 mei heeft de raad ingestemd met de mogelijkheid voor alle inwoners om een mening te geven over de omgevingsvisie. Dit komt erop neer dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp vanaf nu hun mening mogen geven op de visie en de ambities die de gemeente heeft in het ruimtelijk domein. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld de ambitie om meer huizen te bouwen. Ook Eerlijk Alternatief is die mening toegaan met name als het om starters- en doorstroomwoningen gaat.

Keuze

Zoals u weet is grond schaars, de vraag is dan wel: waar moeten die woningen dan komen? Moeten er bepaalde ruimtes alvast gereserveerd worden als “transformatie” gebied of moeten er bestaande gebouwen gesloopt worden om ruimte te maken voor woningen? Keuzes die u allemaal kunt lezen in de omgevingsvisie en het mooie ervan is.. U MAG ER WAT VAN VINDEN!

Omgevingsvisie

Dat is het mooie van wonen in een democratische land. De gemeente kan van alles bedenken, maar uiteindelijk gaan de mensen die in de gemeente wonen erover. Dat noemen we dan burgerparticipatie. En laat nou net de burgerparticipatie in de nieuwe omgevingswet (dat is de wet waar de omgevingsvisie uit voortkomt) een heel erg belangrijke rol spelen. Voor onze inwoners gaat er veel veranderen door de komst van deze nieuwe wet. Was voorheen het antwoord van de gemeente op een bouwverzoek “nee het kan niet, tenzij”, dat zal met de komst van de nieuwe wet veranderen in “ja dat kan, mits”. Door deze denkwijze ontstaat er in de toekomst meer ruimte voor inwoners, bedrijven en organisaties om ideeën te realiseren. Maar voor het zover is, zult u een kijkje moeten nemen in de visie en de ambities die de gemeente heeft met het ruimtelijk domein.

Oproep

Wij roepen daarom iedereen op om eens goed ervoor te gaan zitten en de visie aandachtig te bekijken. Indien een kaart of iets anders niet duidelijk is, helpen wij u graag. Mocht u na het lezen van de visie een mening hebben op bepaalde voornemens, laat het de gemeente weten. Dat doet u door het indienen van een zienswijze. Klinkt heel ingewikkeld, maar in feite is het gewoon een brief waarin u duidelijk aangeeft wat u van de plannen vindt. Als u van mening bent dat de plannen geen recht doen aan de huidige situatie, geeft u aan waarom niet. Als u het ergens niet mee eens bent, moet u dit uiteraard onderbouwen. We kunnen dus niet zeggen, “dat wil ik niet omdat ik het lelijk vind”, want wat de één lelijk vindt, vindt de ander prachtig.

Verschillen

Om het makkelijk te maken heeft de fractie van Eerlijk Alternatief ervoor gepleit dat er in de woonvisie duidelijk aangegeven wordt in de legenda’s hoe de feitelijke situatie nu is en hoe het zou kunnen worden in de visie van de gemeente. Het verschil is dan duidelijk zichtbaar. Op deze manier kunt u veel beter een mening vormen over de veranderingen die gepland staan voor de komende jaren op ruimtelijk gebied binnen Pijnacker-Nootdorp. Als alle meningen van de inwoners zijn opgehaald, gaan wij als lokale partij onze stinkende beste doen om goed te kijken naar alle inbreng. U kunt van ons aannemen dat, waar mogelijk, wij ons keihard gaan inzetten om de wensen van de inwoners te realiseren om zo te komen tot een écht mooie visie voor Pijnacker-Nootdorp!

Zodra de zienswijze ingediend kunnen worden laten wij dit weten via een update.

Bekijk hier de (ontwerp) omgevingsvisie

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.