Er kon niet snel genoeg gereageerd worden op de extreme sneeuwval

Op donderdag 11 februari stelde Hanneke van de Gevel vragen over de gladheidsbestrijding. Zaterdagnacht ging het enorm stuifsneeuwen. Omdat daar bijna geen kruit tegen gewassen is, is het logisch dat het effect van de maatregelen even nodig zouden hebben, maar het zo lang zou duren voor Pijnacker-Nootdorp weer enigszins begaanbaar was had Hanneke van de Gevel niet verwacht. Zij ging op onderzoek uit. Want op dinsdagavond waren de belangrijkste doorgangsroutes, zoals de Nootdorpseweg, Oudeweg, Noordweg en Delftsestraatweg nog steeds spekglad. We hebben het dan over de zogenaamde groene routes (zie kaartje).

Hanneke stelde schriftelijke vragen voor het vragenuur aan het college. Die vragen moet je 48 uur van tevoren indienen zodat de wethouder zich voor kan bereiden. In de loop van tijd kwamen er steeds meer vragen bij. Ze stelde twee kernvragen: “Kan het college uitleg geven wat er aan de hand is en hoe de uitvoering getoetst wordt? Welke kaders zijn gesteld qua veiligheid?”

Maar ondertussen kreeg Hanneke, op woensdag en donderdag, contact met de hoofd- en onderaannemer die die belangrijke doorgaande groene routes ‘behandelen’. De kern van het verhaal was dat de aanbesteding en dus het bestek prima geschikt is voor preventieve gladbestrijding, maar ontoereikend is bij ernstige sneeuwval en zeker niet geschikt voor deze zeer ernstige stuifsneeuwval.
Als voorbeeld werd genoemd dat de wagens in Pijnacker-Nootdorp het zout in vier uur leeg strooien. Maar bij ernstige sneeuwval is het beter om er maar twee uur mee te strooien. Je moet dus meer strooien! Anders wordt het een ijsbaan, omdat de sneeuw bij te weinig zout wordt vastgereden. Je hebt dus meer materiaal nodig en de strooiroutes moeten korter gemaakt worden. Dit bedrijf strooide voor het vierde seizoen en heeft deze problematiek ook steeds bij de evaluaties aan de gemeente kenbaar gemaakt. Daar is echter niks mee gedaan.

Bij ernstige sneeuwval kun je, bij een ruimer bestek, meteen goed inzetten en dat kon nu niet. De aannemer moest wachten op de extra opdracht van de gemeente om meerwerk uit te kunnen voeren, omdat dit niet in het contract zat opgenomen. Dit betekende cruciaal tijdsverlies. En die achterstand haal je praktisch niet meer in. Toen ze dát telefoontje kregen zijn ze meteen shovels en kranen in gaan zetten.

Omdat VVD-wethouder Jense geen duidelijk antwoord gaf op de vragen van onze fractievoorzitter stelde Hanneke van de Gevel nog twee verduidelijkende vervolgvragen:
“Zou het college niet het bestek moeten verruimen ten aanzien van het curatieve verhaal zodat de aannemer meteen meer kan inzetten zonder de opdracht af hoeven te wachten en waarom heeft u niets met die evaluaties gedaan?” De vragen blijven helaas staan want Hanneke kreeg geen antwoord. Het komt nog op de agenda in de gemeenteraad zodat er een goede discussie gevoerd kan worden.
Als laatste gaf Van de Gevel nog wel aan dat zij heel veel waardering heeft voor de harde werkers die vele (nachtelijke) uren maakten om Pijnacker-Nootdorp enigszins bereikbaar te krijgen. De overlast door hopen sneeuw die te lang bleven liggen op belangrijke wegen en fietspaden en de aangevroren ijsplaten waar menig inwoner een blessure door heeft opgelopen had wellicht voorkomen kunnen worden als het contract ruimte had geboden om, indien zich extreme omstandigheden voordoen er direct opgeschaald kan worden.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.