(Scroll naar beneden voor Hannekes afscheidstoespraak)

Op donderdagavond 9 juli is Hanneke van de Gevel afgetreden als wethouder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een zware beslissing. Zij gaf in haar verantwoording aan dat zij deze stap neemt om de privacy van twee gezinnen niet in gevaar te brengen. Er was een casus op haar pad gekomen waarin om haar hulp gevraagd werd.

“In een vertrouwelijk gesprek met betrokkenen van de casus heb ik meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin deze gezinnen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn en nergens toe dienen. Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als wethouder.” Zij hoopt dat het college haar ingevoerde innovaties op het sociaal domein, participatiewet en afval afmaakt.

Hanneke van de Gevel is ruim twee jaar wethouder geweest en was daarvoor 12 jaar raadslid. Zij heeft zich altijd ingezet voor betere zorg voor inwoners in Pijnacker-Nootdorp, en met succes. Zij heeft veel bereikt, vooral op het gebied van sterkere inzet op preventie, om zo latere grotere problematiek en hogere kosten voor te zijn. Zij staat bekend, ook in de regio, als een inhoudelijk zeer sterke wethouder. Goed op de hoogte van de complexe inhoud van het sociaal domein. Altijd oplossingsgericht, slagvaardig en innovatief. Haar partij, Eerlijk Alternatief, reageerde verslagen: “We begrijpen haar keuze, maar we vinden het ongelooflijk jammer dat de omstandigheden haar noodzaken haar taken neer te leggen. Zij heeft de gemeente goed op de landelijke kaart gezet qua vernieuwingen. Pijnacker-Nootdorp verliest een bevlogen, betrokken wethouder, met het hart op de goede plaats en juist dat is haar opgebroken. Eerlijk Alternatief stapt niet uit het college en hoopt snel een kundige en daadkrachtige wethouder te presenteren.

Afscheidstoespraak

Beste voorzitter, geachte Raad,

Ruim twee jaar geleden werd ik wethouder met een prachtige portefeuille. Een grote portefeuille waarin het hele sociale domein zit, de participatiewet én een vreemde eend… afval.

Toen ik aantrad gaf ik bij de ambtenaren van het sociaal domein aan dat het integraler moest én dat het in de uitvoering goed werkbaar moest zijn. Zo is er snel ontschot en disciplines werken goed samen. Schuldhulpverlening schuift makkelijk aan bij de jongerenwerker, de leerplichtambtenaar of bij de hulpverlener die gespecialiseerd is in vechtscheidingen. Zo pak je een probleem binnen een gezin goed aan.

Ik liep regelmatig een rondje bij de uitvoering om te horen waar knelpunten waren en om die dan ook in gezamenlijkheid op te lossen. Is dat bijzonder? Ja… want in heel veel gemeenten is dit nog verkokerd en werkt de wethouder op afstand.

Toen ik zag dat er héél veel kinderen, in onze welvarende gemeente, jeugdzorg kregen ben ik met de toegang aan de slag gegaan door praktijkondersteuners te introduceren vanuit het kernteam. De praktijkondersteuners jeugd krijgen op een aantal huisartspraktijken het kind te zien zodat wij dat kind, in het netwerk, zelf kunnen ondersteunen. Zo voorkomen we overbehandeling, onnodig stigmatiseren en gaan we normaliseren. Binnenkort krijgt u de evaluatie van voorschools maatschappelijk werk. Wij hebben ook ondersteuners neergezet voor de kinderen van 0 tot en met 6 jaar in de kinderopvang. We zien een flinke daling in het aantal kinderen die onnodig de dure jeugdzorg instromen.

Ook op de schuldhulpverlening zijn er flinke stappen gezet en ontvingen wij het certificaat van de NVVK zonder aantekeningen of aanbevelingen en dat is een uitzonderlijke prestatie. We werken samen met een aantal instanties om te voorkomen dat mensen in de schulden raken en als ze die wel hebben zorgen wij dat zij er snel uitkomen.

Ook toen de coronacrisis kwam hebben we de TOZO-regeling naar ons toe getrokken zodat ondernemers snel geholpen werden. Deze regionale regeling lag in Rotterdam. Als je ziet dat iets niet werkt moet je snel schakelen en niet achterover leunen. Ook hebben wij veel ZZP’ers nagebeld hoe het ging wat enorm werd gewaardeerd.

De gemeente is een zorg/begeleidings-bedrijf geworden en we moeten steeds meer zelf doen. Daarom is het goed dat wij medewerkers van een aantal subsidiepartijen zelf in dienst hebben genomen. Ze hebben nu één belang en dat is Pijnacker-Nootdorp. Het scheelt tonnen aan overhead en er wordt aan dezelfde doelstelling gewerkt.

Ik bracht al die succesvolle zaken vol overgave door via diverse lezingen in het land en onze gemeente staat hiermee op de kaart. Ik gaf uitleg over onze aanpak als ik aan tafel zat bij bijvoorbeeld de Ombudsman of bij Divosa. Vanuit het hele land komt men kijken hoe wij werken. Ik ben ook bijzonder trots op al die hardwerkende bevlogen ambtenaren.

Ik ben niet altijd even bestuurlijk geweest. Ik reageerde vaak op Telstar Online over bijvoorbeeld Het Nieuwe Inzamelen om informatie te geven aan onze inwoners. Een landelijke ergernis die hier overwegend goed opgepakt wordt. Ik stuurde de wijkmanager of de BOA een Appje als ik een melding kreeg bij bijplaatsingen. Niet bestuurlijk maar het werkt wel bijzonder effectief.

Ik vind het belangrijk dat je als wethouder makkelijk benaderbaar moet zijn, maar ook keuzes moet durven te maken. Die bestuursstijl en dan ook nog vernieuwend bezig zijn en aan kostenbesparingen denken lag niet altijd even makkelijk, maar er is wel een hoop goed werk verstouwd.

Die laagdrempeligheid kan ook tegen je werken. Als je iedereen te woord wil staan en voor iedereen een passende oplossing wil bieden.

Zo heb ik in een vertrouwelijk gesprek met betrokkenen van een casus meer mijn hart dan mijn hoofd laten spreken en dat is niet goed als bestuurder. Een van de deelnemers aan het vertrouwelijk gesprek heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente. Daarin is gedreigd privacygevoelige informatie uit het vertrouwelijke gesprek naar buiten te brengen als het besluit niet teruggedraaid wordt. Dan kan ik niet anders dan de keus maken het gezin in kwestie te beschermen. Informatie over de zorgelijke situatie waarin deze personen zich bevinden mag nooit in de media terecht komen. Dat zou onnodig schadelijk zijn en nergens toe dienen.

Dus rest mij de enige politieke keus die er is, en dat is aftreden als wethouder. Deze kwestie ligt in handen van de burgemeester en ik hoop op een goede afloop.

Rest mij nog een ding te zeggen…. Laat het college mijn klus afmaken. Zorg dat u investeert waarbij de kosten voor de baten gaan en durf daarin keuzes te maken met het hoofd, maar ook met het hart.

Dank u wel

Deel dit:

2 Reacties

Ger de Blij, jul 10, 2020

Je hebt het geweldig gedaan Hanneke. Mijn stem op een politieke partij is nog nooit zo goed vertaald. Bedankt voor je visie en de wijze waarop je die uitdraagt en gestalte geeft.. Succes met het vervolg.

Janine, jul 25, 2020

Ik zie nu pas dat je bent afgetreden, want een ontzettend verlies voor je gemeente. Vanuit de masterclass was het mooi te zien hoe we zaken waarover we hetzelfde dachten, op een andere manier probeerden op te lossen. Maar wel allebei zonder de mens en de inhoud uit het oog te verliezen.
Het ga je goed, Hanneke. Ik hoop je weer ergens te treffen in het sociaal domein.
Groet Janine

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.