“Huisartsen en gemeente werken samen om kinderen beter en sneller te
behandelen”

Het is een stokpaardje van Hanneke van de Gevel (oud-wethouder en huidig fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief) om kinderen beter te kunnen behandelen bij geestelijke problematiek en zo erger te voorkomen. Toen Van de Gevel haar taken neerlegde riep zij de raad en het college op haar klus af te maken. In de begrotingsvergadering bleek dat de nieuwe wethouder, Marieke van Bijnen, hier gehoor aan geeft.

Er zijn twee onderwerpen waar gevolg aan gegeven wordt. Er zijn vanuit de gemeente praktijkondersteuners gespecialiseerd in jeugdzorg geplaatst bij een aantal huisartsen in Pijnacker-Nootdorp. Deze praktijkondersteuner ziet een kind met lichte problematiek en gaat het kind zelf behandelen. Door deze snelle manier van handelen, direct bij de huisartsenpraktijk wordt er bij die praktijken 25% minder doorverwezen naar de jeugdzorg.

Jeugd beter en sneller geholpen

“Huisartsen mogen kinderen direct doorverwijzen naar de jeugdzorg. Momenteel geeft onze gemeente zo’n tien miljoen uit aan de jeugdzorg. 10,4% van onze kinderen zit in een jeugdzorgtraject en dat is veel! De gemeente ziet vooral dure en lange trajecten in de jeugdzorg” betoogde Van de Gevel donderdagavond op de begrotingsavond. Fijn dat de huidige wethouder en overigens ook de raad deelt dat deze manier van preventief behandelen wil voortzetten”, aldus Van de Gevel die zich al jaren hard maakt om kinderen te helpen en inmiddels weet dat achter de problemen van kinderen vaak meer oorzaken zitten. Daarom hamert zij op het kijken naar het hele gezin. Dat geeft veel inzicht en daardoor kan er op meerdere terreinen hulp ingezet worden.

De tweede verandering die Van de Gevel mede ingezet heeft en waar nu gevolg aan gegeven wordt is om voorschools maatschappelijk werkers neer te zetten bij kinderopvanginstanties. “Als er iets is met een kind kan de maatschappelijk werker een kind behandelen en hoeft een kind niet eens langs de huisarts”.

Goed voor portemonnee en sneller hulp

Van de Gevel is dik tevreden met de stappen die worden gezet op de door haar uitgezette koers: “Dit is niet alleen goed voor de gemeentelijke portemonnee, maar het levert nog veel meer voordelen op. Er is een verbeterde verbinding en meer samenwerking tussen huisartsen en het kernteam van de gemeente. Er is tijdig en juiste zorg op de juiste plek. Nu leveren die praktijkondersteuners aan besparingen zo’n 6,5 ton op en de maatschappelijk werkers ongeveer 5,5 ton.”

Huishoudelijke Hulp

De fractie van Eerlijk Alternatief maakte zich tijdens de begroting ook grote zorgen om de forse stijging van 5 ton aan huishoudelijke hulp. “Doordat de hulp in 2019 nog maar 19 euro per maand kost zien we dat mensen, die eigenlijk zelf een huishoudelijke hulp prima zelf zouden kunnen betalen, toch hun oude vertrouwde werkster inruilen voor een goedkopere hulp uit de gemeentelijke wmo. Dat vinden wij toch echt een zorgelijke ontwikkeling zo is de regeling niet bedoeld. De regeling is bedoeld om stapeling van kosten van hulp die nodig is om mensen langer thuis te kunnen laten blijven niet de pan uit te laten rijzen. Nu wordt deze goedkope hulp in de huishouding te vaak ingezet bij mensen die geen andere zorg nodig hebben, maar de goedkope huishoudelijke hulp zo toch krijgen via de WMO. Dat moet en kan anders.”

Van de Gevel stelde dat alle landelijke partijen hier aandacht voor moeten vragen bij de regering. Het college steunde die oproep.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.