Eerlijk Alternatief pleit wederom voor aanpassingen winkelsluitingstijden om kans op
besmetting te beperken!

In april 2020 verzocht Eerlijk Alternatief de winkelsluitingstijden op christelijke feestdagen tijdelijk aan te passen. En winkeliers de keuze te geven om ook tijdens deze dagen in belang van de gezondheid van winkelpersoneel en klanten de winkels open te houden.
Noch het college, noch de gemeenteraad wilde hierin meegaan. De winkelsluitingsdagenverordening uit 2013 was vastgesteld en ondanks de coronamaatregelen wenste men dit niet (tijdelijk) aan te passen.
Gevolg: extra spanning en drukte bij het winkelen en grotere kans op besmetting bij winkelpersoneel op de dagen voorafgaand aan deze sluitingsdagen.
De supermarkten van de ons omliggende gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland en Zoetermeer hadden wel gekozen voor een aanpassing op de winkelsluitingstijden ter voorkoming van extra toename besmettingskans.
Inwoners van onze gemeente hebben vaak gekozen voor boodschappen doen in omliggende gemeenten, maar kopen juist graag lokaal.

Eerlijk Alternatief zal wederom aanpassing van de verplichte winkelsluitingstijden gaan bespreken in de gemeenteraad.

We willen het college opdragen een tijdelijke opheffing te realiseren betreffende de verordening uit 2013. Om winkeliers de mogelijkheid te geven ook tijdens de christelijke feestdagen hun winkel ten gunste van verminderde besmettingskans open te houden.

Eerlijk Alternatief heeft respect voor de winkelsluitingen op christelijke feestdagen
(4 – 5 per jaar). En begrijpt bovendien dat mensen vanuit hun overtuiging behoefte hebben aan zondagsrust.
Echter het coronavirus dwingt ons tot andere keuzen. We zien dat maatschappelijk overal terug: aanpassingen van het “normale” leven zoals bijvoorbeeld kerkbezoek, grotere samenkomsten en aanpassingen voor horecabezoek en sportgelegenheden.
We kunnen niet anders dan kiezen voor vermindering van de besmettingskans en dus voor de gezondheid van mensen door aanpassing van de winkelsluitingsverordening.
We ondersteunen hierdoor ook de winkeliers om de afspraken rond het aantal klanten per m² beter na te komen (winkelwagensbeleid) en er ontstaan geen (of kleinere) rijen wachtenden buiten de winkels.

Natuurlijk adviseren wij om zoveel als mogelijk op “rustige” tijden te gaan winkelen. Winkeliers, met name supermarkten, hebben op hun website rustige perioden aangegeven, voor kwetsbare personen, houd daar allen rekening mee.

Blijf gezond!

Ben Glaser

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.