Meer aandacht voor verkeersveiligheid. Ongelukken moet je voorkomen!

Op 2 oktober 2018 plaatste Eerlijk Alternatief een oproep op Telstar online om verkeersonveilige situaties te melden. Hierop kwamen veel mailtjes en telefoontjes binnen van inwoners die zich zorgen maken over allerlei situaties. Soms ging het over het asociale gedrag van de weggebruikers (te hard rijden, rijden op de stoep), maar ook over de inrichting van wegen en onoverzichtelijke punten door te hoge begroeiing of slechte verlichting. Voorbeelden zijn het kruispunt De Poort-Kruisweg en de Molenaar Blonkweg in Nootdorp, de fietsoversteek over de Zuideindseweg in Delfgauw, de Rivierenlaan, de Miep Gieslaan en Klapwijkseweg in Pijnacker. En natuurlijk worden ook vaak de rotondes genoemd, waar de fietsers van alle kanten voorrang hebben.

Landelijk gezien gaat het niet goed met de verkeersveiligheid. Uit cijfers van de nationale politie en het verbond van verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers (met dodelijke afloop of waarbij sprake is van ernstig letsel) sinds 2014 elk jaar groeit!

Pijnacker-Nootdorp is – als we naar de landelijke cijfers kijken- best een veilige gemeente. Maar dat is geen reden om maar niets meer te doen.  Elk ongeval is er één te veel. Niemand wil dat telefoontje krijgen dat er met je kind een ongeluk is gebeurd. Het liefst willen we helemaal geen ongelukken en ook geen ‘bijna ongelukken’.

We willen allemaal dat we onze kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school kunnen laten fietsen. Onze ouders moeten ook gewoon zelf nog hun boodschapje doen. Voor iedereen moet de stoep, het fietspad en de rijweg zo veilig mogelijk zijn. Dat gaat niet vanzelf. Gelukkig is de gemeente al goed op weg. Er is een Projectagenda Verkeersveiligheid opgesteld waarbij die plekken worden aangepakt waar al ongelukken zijn gebeurd en waarbij de politie betrokken is geweest of waar mensen zich onveilig voelen. Dat is een goed begin, maar daarmee is het plaatje nog niet compleet.

Veel ongelukken worden afgewikkeld zonder dat de politie erbij is geroepen, zeker als het gaat om de blikschadegevallen. Ook de “bijna ongelukken” worden hierbij niet meegenomen. Voor Eerlijk Alternatief was de aanpak dus nog niet genoeg. Wij willen de ongelukken vooral voorkomen.

Samen met de fracties van Progressief Pijnacker-Nootdorp en CDA hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe we zo goed mogelijk in kaart konden brengen waar maatregelen nodig zijn.  Gemeentebelangen, CU/SGP en de Partij voor de Dieren sloten zich daarbij aan. Zo konden wij door middel van een motie het college opgeroepen om een aanvullend verkeersonderzoek te doen. Toen de motie op 28 maart in stemming werd gebracht bleken alle fracties het te ondersteunen. Het college, bij monde van wethouder Jense, gaf aan hier mee aan de slag te kunnen gaan.

Er zijn namelijk manieren ontwikkeld om te onderzoeken op welk type wegen je het meeste risico loopt om daar een ongeluk te krijgen. Het is dan natuurlijk zinvol om op die wegen die dezelfde kenmerken hebben maatregelen te treffen om zo ongelukken te voorkomen. Dat dit goed kan, is al in meerdere gemeenten aangetoond.

Er zijn allerlei aanpassingen denkbaar die bijvoorbeeld de snelheid uit het verkeer halen of die mensen beter waarschuwen dat er een gevaarlijk punt aankomt. Dit hoeft echt niet altijd door het neerleggen van allerlei hobbels en verkeersheuvels.  Dan kan bijvoorbeeld ook door het gebruik van afwijkende kleuren of ander wegmateriaal. Het werkt allemaal.

Het onderzoek zal ook kijken naar de verkeersdeelnemers. Lopen bepaalde verkeersdeelnemers meer risico dan anderen? Zijn het de voetgangers of bijvoorbeeld scooterrijders? Zijn het jongeren tussen de 12 en 16 of juist 70-plussers? Als je dat weet, kun je daar de voorlichting en educatie veel beter op afstemmen. 

Natuurlijk moet ook onderzocht worden wat precies de oorzaak is van een ongeluk. Was het gedrag (appen, te hard rijden, drank, drugs)? Was het een rare bocht? Werden kwetsbare deelnemers (fietsen) te veel gemengd met auto’s? Was er te weinig verlichting? Was het kruispunt niet goed te overzien omdat het riet te hoog stond? Vragen genoeg om te beantwoorden. We hopen dat het onderzoek snel wordt uitgevoerd en dat onze mooie gemeente nog veiliger wordt.

Wij wensen u veel veilige kilometers!

 

 

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.